Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.6.2012

Účinnosť: 15.7.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
 

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I: Pršianska terasa Jaspisová ulica
Akvamarínová ulica
 

b/ Lokalita II: Rakytovce Klenová ulica

 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Pršianska terasa

Jaspisová ulica - navrhovaná ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po ľavej strane. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality D1 a G.

Akvamarínová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Medenú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality Vlčia jama.

b/ Lokalita II: Rakytovce

Klenová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza paralne s existujúcou Rakytovskou cestou, odbočka vpravo pri zvonici z Rakytovskej cesty smerom k Borovicovej ulici, kde pokračuje výstavba rodinných domov.

 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 540/2012 dňa 26. júna 2012 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Pondelok133graphic-icon
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda152graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107339994

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka