Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2010, ktorým sa mení VZN č.14/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené: 21.9.2010

Účinnosť: 15.10.2010

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2010, ktorým sa mení VZN č. 14/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Banská Bystrica a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len nariadenie/.

 

I. V § 2 „Základné pojmy“ sa mení v odseku 3 nasledovne:

§ 2
Základné pojmy

3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj na území mesta1.

II. V Prílohe č. 1 „Sadzobník poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia“ sa mení v časti 1.2. „Ostatné spaľovacie zariadenia“ nasledovne:

Spotreba paliva (t/rok) / Poplatok (€/tonu)
 

Hnedé uhlie ... 10,00
Čierne uhlie, koks ... 6,00
Palivové drevo, drevo ... 5,00
Ľahký vykurovací olej ... 6,00
Ťažký vykurovací olej ... 8,00
Nafta, Biomasa, Drevené pelety ... 3,00


III. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 955/2010
- MsZ zo dňa 21.09.2010 a nadobúda účinnosť dňom 15.10.2010.

 

Ivan SAKTOR
primátor mesta

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Nedeľa 1.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 1.7.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Pondelok 2.7.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104335701

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka