Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 13.12.2011

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 09. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2011


Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Skúška hlasovacieho zariadenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 9
Proti: 11
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Milan Smädo Ing. Michal Škantár
RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina MUDr. Pavol Legíň
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Daniel Karas Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Ján Šabo

Nehlasovali:
Bc. Andrej Refka MUDr. Martin Švec


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Voľba návrhovej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 13
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský
MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský

Zdržali sa:
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh p. Topoľský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 9
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Igor Kašper Milan Smädo


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 6
Proti: 10
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Proti:
Pavol Bielik Bc. Jakub Gajdošík Daniel Karas Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina MUDr. Pavol Legíň MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Igor Kašper


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh p. Pavol Bielik
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 12
Proti: 7
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Proti:
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Michal Škantár RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
Ing. Ján Šabo MUDr. Martin Švec

Nehlasovali:
Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh p. Gogola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 12
Proti: 10
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová Ing. Martin Turčan

Proti:
Bc. Jakub Gajdošík Daniel Karas PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Vlastimil Plavucha MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Ing. Igor Kašper
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Bc. Andrej Refka RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - návrh2 p. Topoľský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu rokovania - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 7
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - návrh p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Ladislav Slobodník MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - návrh p. Turčan
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - návrh p. Kuracina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 19
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Ladislav Slobodník MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh2 p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 19
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh p. Lichý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh p. Gajdošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh2 p. Gajdošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh3 p. Gajdošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik Jaroslav Kuracina


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh p. Pecník
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
PaedDr. Ján Chladný

Zdržali sa:
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh p. Turčan
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina

Zdržali sa:
Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo

Nehlasovali:
Viera Dubačová Mgr. Vladimír Pirošík Ing. Lucia Skokanová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh p. Topoľský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh1 p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Peter Hudec
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 - návrh2 p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 19
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Ladislav Slobodník

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha
Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 8.
Vstup Mesta Banská Bystrica do obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica - ZRUŠENIE UZNESENIA - Ing.Ladislav Jackulík -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica - ZRUŠENIE UZNESENIA - Zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2011 zo dňa 24.mája 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica - ZRUŠENIE UZNESENIA - Ing. Miloš Lešták, Ing. Jana Krutošíková, -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 28


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová Ing. Igor Kašper Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica - ZRUŠENIE UZNESENIA - STYK SERVIS, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová Ing. Tomáš Novanský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Jana Šmicerová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Mgr. Alica Zborteková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ Alica Zborteková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik Viera Dubačová MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - RNDr. Milan Gonda, PhMr. Blažena Gondová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Viera Dubačová MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ RNDr. Milan Gonda, PhMr. Blažena Gondová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 30


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik Viera Dubačová MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - skupina žiadateľov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - skupina žiadateľov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - ORTOTECH, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - ORTOTECH, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Milan Smädo


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Mária Čadeková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Nehlasovali:
PhDr. Ľubica Laššáková


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 9.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Mária Čadeková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Nehlasovali:
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Marián Bača -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PhDr. Ľubica Laššáková


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Marián Bača -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Vladimír Hríbik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Vladimír Hríbik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Peter Nemčok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková
MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Zdržali sa:
Mgr. Marta Gajdošíková Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Peter Nemčok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Zdržali sa:
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Richard Zbortek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 0
Proti: 29
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


Proti:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Pavol Legíň


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Miloš Lešták v 1/2,Ing. Jana Krutošíková v 1/2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Miloš Lešták v 1/2,Ing. Jana Krutošíková v 1/2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - REAL IB s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 7
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Pavol Legíň
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - REAL IB s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 8
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Nehlasovali:
MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - STYK SERVIS, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Jaroslav Koštial -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Anna Šúrová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Anna Šúrová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Andrea Samuelová,Mgr. Martin Lopušný -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 3
Proti: 14
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26


Za:
Mgr. Marta Gajdošíková Jaroslav Kuracina Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Tomáš Novanský
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo
Ing. Ján Šabo MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas PhDr. Ľubica Laššáková
PhDr. Marcel Pecník Bc. Andrej Refka Ing. Michal Škantár

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - LOMSTAV, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 0
Proti: 13
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27


Proti:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Mgr. Marta Gajdošíková Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina Ing. Tomáš Novanský
Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec PhDr. Ľubica Laššáková PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha
Bc. Andrej Refka Ing. Michal Škantár RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý Ing. Lucia Skokanová


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - REKIN, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 9
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Milan Smädo

Nehlasovali:
Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - REKIN, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 8
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 29


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Igor Kašper Milan Smädo

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Mária Cerinová v 1/2,Elena Dúcka v 1/2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 2
Proti: 14
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


Za:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo

Proti:
Pavol Bielik Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina Ing. Tomáš Novanský
Mgr. Vladimír Pirošík Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Ing. Ján Šabo MUDr. Martin Švec

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Peter Hudec
PhDr. Ľubica Laššáková PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Ing. Michal Škantár
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Zdenka Rusková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Ing. Ján Šabo Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Zdenka Rusková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27


Za:
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Jaroslav Kuracina Ing. Tomáš Novanský
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec

Proti:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Mgr. Marta Gajdošíková PhDr. Ľubica Laššáková RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Ladislav Jackulík,PaedDr. Kateřina Jackulíková, PhD. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Ladislav Jackulík,PaedDr. Kateřina Jackulíková, PhD. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Bc. Jakub Gajdošík Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Ján Chrušč,Mgr. Katarína Chruščová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - Ing. Ján Chrušč,Mgr. Katarína Chruščová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Jaroslav Kuracina PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - EEI s.r.o. - návrh p. Gajdošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný

Nehlasovali:
Vlastimil Plavucha


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - EEI s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 8
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Bc. Andrej Refka
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Ing. Mgr. Pavol Katreniak Jaroslav Kuracina
Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová

Nehlasovali:
Vlastimil Plavucha


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - Občianske združenie New Faces/Nové Tváre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Marián Hlaváč


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - FK JUPIE Banská Bystrica ­ Podlavice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Proti:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - Veronika Mesiarkinová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - Detské centrum U Jonathana Pudinga -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD.


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - STADETORE n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 9
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI - MBB, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha
Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková Ing. Mgr. Pavol Katreniak Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 10.
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Daniel Karas


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 11.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 12.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD.


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 14.
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Mgr. Marta Gajdošíková
MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
PaedDr. Ján Chladný Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Ing. Michal Škantár


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 15.
Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010 - návrh p. Pecník
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 7
Prítomní: 27


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik

Zdržali sa:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

Nehlasovali:
Viera Dubačová Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Ing. Lucia Skokanová Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 15.
Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Hudec PhDr. Marcel Pecník


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do Zoznamu pamätihodností mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Bc. Jakub Gajdošík


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 17.
Udelenie Ceny mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 17.
Udelenie Ceny mesta - návrh p. Karas
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 17.
Udelenie Ceny mesta - návrh 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 17.
Udelenie Ceny mesta - návrh 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Mgr. Vladimír Pirošík Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Ing. Lucia Skokanová

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Jakub Gajdošík MUDr. Marián Hlaváč Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Vlastimil Plavucha
Bc. Andrej Refka MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
MUDr. Peter Hudec


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 18.
Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 - aktualizácia 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 19.
Návrh spoločnosti VAV invest, s.r.o. na spoluprácu v projekte "Nájomné byty Belveder - bývanie pre mladých" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 20.
Pasportizácia vonkajšej mestskej reklamy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Mgr. Marta Gajdošíková
MUDr. Peter Hudec Daniel Karas Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík
Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik MUDr. Marián Hlaváč


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 21.
Správa o plnení uznesenia MsZ č. 223/2011 z 27. septembra 2011 - návrh p. Lichý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Peter Hudec Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik MUDr. Marián Hlaváč Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 21.
Správa o plnení uznesenia MsZ č. 223/2011 z 27. septembra 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Peter Hudec Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo
Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský
Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik MUDr. Marián Hlaváč Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 22.
Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 22.
Územný plán zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.../2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 - návrh lokalita 196
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 23.
Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Hudec


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 24.
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2012 - návrh p. Pirošík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč Daniel Karas Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Peter Hudec Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 24.
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2012 - návrh p. Lichý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Igor Kašper


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 24.
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Andrej Refka
Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár
MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Igor Kašper


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 25.
Informácia o prehodnotení zmluvy č. 40/2003/RÚRV o zriadení spoločného obecného úradu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


Za:
Pavol Bielik PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Bc. Jakub Gajdošík Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
PhDr. Marcel Pecník Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová Milan Smädo Ing. Ján Šabo
Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Nehlasovali:
Daniel Karas


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 26.
Interpelácie poslancov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


Za:
PaedDr. Ján Chladný Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Bc. Jakub Gajdošík
Mgr. Marta Gajdošíková MUDr. Marián Hlaváč MUDr. Peter Hudec Daniel Karas
Ing. Igor Kašper Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Milan Lichý PhDr. Marcel Pecník
Mgr. Vladimír Pirošík Vlastimil Plavucha Bc. Andrej Refka Ing. Lucia Skokanová
Milan Smädo Ing. Ján Šabo Ing. Michal Škantár MUDr. Martin Švec
RNDr. Ladislav Topoľský Ing. Martin Turčan

Proti:
Pavol Bielik Ing. Tomáš Novanský

Nehlasovali:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105038

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka