Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby

Rozkopávky zelene

Zásady dočasného využitia plôch zelene pri rozkopávkach na území mesta Banská Bystrica sa vydávajú v zmysle § 10 ods. 4, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8//2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene, na úpravu postupu pri vykonávaní rozkopávok plôch  zelene na území mesta Banská Bystrica.

Agendy