Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby

Mestské detské ihriská

Všetko čo robíme, robíme pre deti

Deti sú naše zrkadlo. Tie vlastné i tie, ktoré denne stretávame na ulici, v školách, sídliskách, či v autobuse. Sú našim verným obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Je škoda, odkladať splnenie ich túžob a želaní na neskôr, keď už možno o to nebudú stáť…

K základným detským právam a potrebám patrí od útleho veku hra. Prostredníctvom nej deti spoznávajú svet, získavajú nové zručnosti a rozvíjajú svoju osobnosť. K rozšíreniu ich obzorov môžeme vo veľkej miere prispieť my, dospelí.

Jednou z možností, ako obohatiť ich svet je výstavba detských ihrísk.

Ponuky  zostáv a prvkov vhodných na detské ihriská sa kvalitou, dizajnom, i použitými materiálmi líšia od bežného štandardu, na aký sme boli dlhé roky zvyknutí.

Svojou pestrofarebnosťou, jedinečnosťou dizajnu, variabilitou, eleganciou a atraktivitou pôsobia ako funkčné aj estetické doplnky prostredia, do ktorého sú inštalované. U detí sa tešia nesmierne obľube.

Pri plánovaní detského ihriska zohrávajú významnú úlohu aj otázky, aká je životnosť, cena výrobku a ďalšie náklady na údržbu zariadenia. Preto je  potrebné zostavy koncipovať s dôrazom na najvyššiu kvalitu použitých materiálov a kvalitnú povrchovú úpravu, čím sa dosiahnu minimálne ďalšie náklady na správu a údržbu.

Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu.

Vďaka rôznym  zostavám sa vytvárajú atraktívne, kvalitné, bezpečné a certifikované detské ihriská, ktoré poskytujú hodnotnú, kreatívnu a bezpečnú zábavu pre deti a majú pestrofarebný vzhľad a vysokú variabilnosť hracích činností

  • našim cieľom je budovať centrálne mestské  detské ihriská
  • odstrániť nevyužívané,  málo využívané alebo nebezpečné mestské detské ihriská a pieskoviská
  • ak občania majú záujem vybudovať detské ihrisko, alebo pieskovisko z vlastných zdrojov nech o tom informujú príslušný odbor mesta zodpovedný za túto agendu

Detské ihriská sú miestom, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Zároveň, ale sú aj miestom, kde sa môže dieťa ľahko zraniť, preto je potrebné pri nich myslieť naozaj na všetko. Preto je  bezpečnosť detí pri plánovaní a realizácii detského ihriska vždy na prvom mieste. Najlepšou  vizitkou sú spokojní rodičia „vylietaných“ detí a radosť v detských očiach.

Prílohy na stiahnutie