Úrad

Open data mesta

Mesto Banská Bystrica je otvorená samospráva, ktorá sprístupňuje čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií. Na tento účel používa aj otvorené dáta (open data), ktoré sú pre každého voľne dostupné na internete a dajú sa vyhľadať bežnými nástrojmi informačnej a komunikačnej technológie. Datasety sú prístupné online, perióda aktualizácie je 24 hodín.

Odkaz na znenie používanej licencie – Creative Commons Attribution 4.0 International