Úrad

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR) v podmienkach Mesta Banská Bystrica nájdete na stránke www.osobnyudaj.sk