Projekty

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
27. októbra 2023
Dátum do
31. decembra 2023
Cena
205 753 EUR
Spolufinancovanie
10 288 EUR
Zdroj financovania
MIRRI
Kód výzvy
2/2023/SRR
Špecifický cieľ
Podpora regionálneho rozvoja - rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky

Hlavný cieľ projektu:

Odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

 

Účel projektu:

Účelom projektu je podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky, v rámci rozvoja regiónu, v blízkosti sídliskovej štruktúry. Zámerom je vybudovať oddychovú zónu v prírodnom prostredí s možnosťami aktívneho vyžitia pre návštevníkov priestoru, s umiestnením prvkov pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru. Vybudovaním novej oddychovej plochy  sa snaží žiadateľ zlepšovať podmienky pre obyvateľov  mesta bez rozdielu veku a zamerania, vytvorením príťažlivého prostredia.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.