Projekty

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica

Kód
302021G733
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. marca 2018
Dátum do
30. apríla 2019
Cena
394 155 EUR
Kód výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10

Názov projektu:                    Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3,

Banská Bystrica

Kód ITMS projektu:               302021G733

Špecifický cieľ IROP:              2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:    03/2018 – 04/2019

Schválený príspevok NFP:      394 155 EUR

Cieľ projektu:

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica o 1 triedu s počtom 22 detí v existujúcom objekte materskej školy a zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 107 detí.

Aktivity projektu:      

  • Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich kapacít Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica
  • Materiálno-technické vybavenie materskej školy – nábytok
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu C budovy Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica

Realizačný projekt je rozdelený na tri časti:

Rozšírenie kapacity – objekt C:

Rozšírenie sa bude realizovať v objekte C. Priestory na rozšírenie sa nachádzajú na prízemí objektu a sú prístupné samostatným vstupom. V súčasnosti je v týchto priestoroch umiestnená verejná knižnica Michala Kováča, ktorá zaberá celú časť prízemia objektu. Pre prístup do knižnice bol v minulosti vytvorený samostatný vstup v mieste okna do miestnosti chodby. Pôvodné využitie priestorov, ktoré zaberá verejná knižnica boli detské jasle, ktoré sa v minulom období z dôvodu nedostatku detí zrušili. Súčasná potreba zvyšovať kapacitu materskej školy zabezpečí jej pôvodné využitie. Riešený objekt je dvojpodlažný, z bočnej strany prepojený spojovacou chodbou s pavilónom B a hospodárskym pavilónom. Tieto priestory budú stavebne upravené tak, aby tu vznikla jedna plne funkčná trieda materskej školy s herňou, spálňou, miestnosťou na prípravu jedál, šatňou pre deti a pre personál, umyváreň a toalety pre deti a pre personál, kočikárňou a izolačkou. Kapacita materskej školy sa stavebnou úpravou zväčší o 22 detí.

 

Energetické opatrenia na objekte C:

Energetické opatrenia s ú zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky objektu C. Pozostávajú zo zateplenia fasády a strechy, výmeny svietidiel a rekonštrukcie vykurovania (rekonštrukcia rozvodov, výmena vykurovacích telies, inštalácia tepelného čerpadla).

Zlepšenie existujúcich kapacít – objekt A, B, D:

Zlepšenie existujúcich priestorov spočíva vo výmene rozvodov elektroinštalácie, výmene zariaďovacích predmetov zdravotechniky, výmene podláh vo vybraných miestnostiach a vymaľovaní objektu v existujúcich priestoroch ostatných objektov materskej školy.

Priestory MŠ budú zariadené detským nábytkom vhodným pre obdobný účel: skrinky, stolíky, stoličky, lehátka, šatňové skrinky, koberce, paplóny a. i.