Projekty

OZNAM: Verejné pripomienkovanie výstupov prípravnej a iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Banská Bystrica“

Kód
PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR
Stav
Zrealizované
Dátum do
5. júna 2024

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie výstupy prípravnej a iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Banská Bystrica“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.

Výstupy s prílohami (Projektový zámer – detailný, Prístup k projektu, Zoznam rizík a závislostí – detailný, Katalóg požiadaviek) sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k produktom je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedeného formulára (pripomienkovy-formular.xlsx) na e-mailovú adresu bibiana.paluskova@banskabystrica.sk do 05.06.2024 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Projektový zámer
  2. Prístup k projektu
  3. Register rizík
  4. Katalóg požiadaviek
  5. Pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie

Pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie_10062024

Cieľom výzvy č. PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ (ďalej ako „výzvy“). Výzva umožní žiadateľom realizovať a financovať opatrenia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).