Projekty

OZNAM: Verejné pripomienkovanie produktov iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „Manažment údajov mesta Banská Bystrica“

Kód
OPII-2021/7/15-DOP
Stav
Zrealizované
Dátum do
3. marca 2023

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie produkty iniciačnej fázy

k projektu „Manažment údajov mesta Banská Bystrica“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.

Produkty s prílohami (Projektový zámer – detailný, Prístup k projektu, Zoznam rizík a závislostí – detailný, CBA projektu) sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k produktom je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedeného formulára (pripomienkovy-formular.xlsx) na e-mailovú adresu peter.michal@banskabystrica.sk do 03.03.2023 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Projekt_2005_PROJEKTOVY_ZAMER_detailny (PDF)
  2. Projekt_2005_PRISTUP_k_PROJEKTU_detailny (PDF)
  3. ZOZNAM_RIZIK-a-ZAVISLOSTI
  4. I_02_BC_CBA-PRILOHA_Projekt_BB_DTM_TCO_23.3.2022
  5. Pripomienkový–formulár

Pripomienkovy-formular_v0.6

Cieľom dopytovo-orientovanej výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ (ďalej ako „výzvy“). Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.