Zelené oázy

Zelené oázy

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

citlivo vnímame nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny. Rovnako sme si vedomí aj potreby revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Vašich obydlí. Preto sme v rôznych častiach mesta vytypovali sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré plánujeme pripraviť projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Pomenovali sme ich ZELENÉ OÁZY V BANSKEJ BYSTRICI a na ich realizáciu plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, na ktoré sme už získali financie z európskych zdrojov.

Na to, aby sme spolu s architektmi dokázali pripraviť kvalitný návrh, ktorý bude reflektovať najmä na potreby obyvateľov, potrebujeme poznať Váš názor. Zapojte sa preto, prosím, do dotazníkového prieskumu. Následne odpovedzte na otázky zamerané na to, čo Vám v tejto lokalite chýba, čoho je tu naopak dostatok, a čo by ste si tu vedeli predstaviť pre aktívne trávenie voľného času. Svoje odpovede môžete vkladať aj písomne do „nápadovníka“ umiestneného v danej lokalite. Po vyhodnotení dotazníka zorganizujeme priamo v lokalite verejnú diskusiu s obyvateľmi, na ktorú prizveme odborníkov na rôzne témy a spoločne budeme hľadať najlepšie riešenia a návrhy.

Hlasovať môžete do 28.6.2021.
Vyberte si lokalitu s príslušným dotazníkom: