Projekty

OZNAM: Verejné pripomienkovanie produktov iniciačnej fázy projektu pred vyhlásením verejného obstarávania v projekte „IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica“

Stav
Zrealizované
Dátum do
8. apríla 2022
Kód výzvy
OPII-2021/7/17-DOP

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie produkty iniciačnej fázy k projektu „IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.

Produkty s prílohami (Projektový zámer – detailný, Prístup k projektu, Funkčná špecifikácia, Zoznam rizík a závislostí – detailný, CBA projektu) sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k produktom je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedeného formulára (pripomienkovy formular  .xlsx) na e-mailovú adresu beata.galkova@banskabystrica.sk do 08.04.2022, 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Projekt_1663_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_BB_detailny
  2. Projekt_1663_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_BB_detailny
  3. Príloha 1_Funkčná špecifikácia_Final
  4. PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_BB
  5. FINAL CBA-TCO_23.3.2022
  6. Pripomienkový – formulár
  7. Pripomienky verejnosti a ich riešenie – excel Odpovede 1 a 2

Cieľom dopytovo-orientovanej výzvy (kód výzvy: OPII-2021/7/17-DOP) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  je zavedenie inteligentných  moderných technológií. V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach inteligentného rozvoja miest a regiónov v zmysle súčasných trendov využívania moderných informačno-komunikačných technológií a inovatívnych riešení.