Projekty

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva C

Stav
Pripravované
Dátum do
28. júla 2022

Cieľ projektu:

je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, ako aj vybudovanie bezpečného chodníka pre cyklistov

Predmet projektu:

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva C bude slúžiť na cyklodopravu z časti mesta Kráľová smerom k Tescu a napájať sa na mestskú cyklistickú trasu Hušták – Kráľová – vetva A.

začiatok trasy:       od križovania Zvolenskej cesty pri vjazde pre zásobovanie Tesca

koniec trasy:           cyklistického chodníka na Zvolenskej ceste pri Pošte 3.

Je v súlade s územným generelom nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici a so záväznou časťou Územného plánu mesta Banská Bystrica.

 

 

Navrhované kapacity:

Dĺžka cyklotrasy:   cca 467 m