Aktuality

25. jún 2024: Rezidentské zóny, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov, sa rozšíria do ďalších lokalít

K regulácii parkovania a vytváraniu rezidentských zón dnes smeruje väčšina miest na Slovensku, a inak tomu nie je ani v Banskej Bystrici. Od 1. septembra 2024 začne platiť nový režim parkovania v Podlaviciach, na Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV.

 

18. apríl 2024: Mesto pozýva obyvateľov na stretnutia k plánovaným zmenám v parkovaní

V závere apríla pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby sa zúčastnili na stretnutiach,  na ktorých im zástupcovia odborných útvarov predstavia všetky podrobnosti.

 

 

 

10. apríl 2024: Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, pripravuje zmeny v parkovaní v podobe jeho regulácie. Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón,  ktoré pri parkovaní zvýhodnia práve Banskobystričanov. Od 1. septembra 2024 bude nový režim parkovania platiť na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej − Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém”, sa samospráva chce prioritne  zamerať na nočné regulované parkovanie.

 

8. január 2024: O vyhradené parkovanie budú môcť po novom požiadať už len zdravotne znevýhodnené osoby

Táto zmena v praxi znamená, že fyzické a právnické osoby už nemôžu požiadať o nové vyhradené parkovacie miesto. Tie existujúce ostávajú v platnosti. Postupným zavádzaním rezidentských zón v rámci pripravovanej parkovacej politiky v jednotlivých častiach mesta sa budú priebežne rušiť. Od 1. januára 2024 ostáva možnosť požiadať si o vyhradené parkovacie miesto už len osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.