Aktuality

Rezidentské zóny, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov, sa rozšíria do ďalších lokalít

parkovanie Podlavice

K regulácii parkovania a vytváraniu rezidentských zón dnes smeruje väčšina miest na Slovensku, a inak tomu nie je ani v Banskej Bystrici. Od 1. septembra 2024 začne platiť nový režim parkovania  v Podlaviciach, na Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Prioritne sa v týchto lokalitách  samospráva zameria na nočnú reguláciu parkovania a na každú domácnosť alebo prevádzku budú môcť byť vydané maximálne dve rezidentské karty. Po informačných stretnutiach s obyvateľmi, dnes tento krok odsúhlasili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. O vydanie rezidentskej parkovacej karty bude možné požiadať od polovice júla, keď príslušné VZN nadobudne účinnosť.

Predmetom posledného zasadnutia MsZ pred letnými prázdninami bolo aj VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Banská Bystrica. V Banskej Bystrici už niekoľko rokov existujú rezidentské zóny s 24-hodinovou reguláciou parkovania na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, ulici Československej armády, Bakossovej ulici v smere do centra mesta a na Ceste k nemocnici. Tieto rezidentské zóny mala doposiaľ v správe spoločnosť, ktorá v meste prevádzkuje systém plateného parkovania. Podľa schváleného VZN prejdú tieto od 15. júla 2024 do správy mesta.

Naše sídliská nikdy neboli stavané na taký počet automobilov, s akým sa stretávame dnes. V súčasnosti si môže hocikto pred svojím domom zaparkovať aj päť áut, pričom blokuje miesta svojím susedom a mesto nemalo nástroje to regulovať. Preto pracovná skupina zložená z odborníkov MsÚ niekoľko mesiacov pracovala na príprave návrhu regulácie parkovania, ktorá je jediným nástrojom ako urobiť s autami na našich sídliskách poriadok.  Od 1. septembra 2024 zaregulujeme Podlavice, Severnú-Bakossovu ulicu a Uhlisko. V nasledujúcom roku nás čaká Sídlisko, Radvaň, Kráľová a neskôr Sásová a Fončorda. Ďakujem všetkým odborným útvarom, ktoré sa tejto téme venujú, ako aj poslancom MsZ, ktorí za návrh zahlasovali. Verím, že si obyvatelia dotknutých lokalít na nový režim parkovania zvyknú a po čase sami vyhodnotia pozitívne prínosy regulovaného parkovania,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Každý, kto získa rezidentskú kartu, má oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je preukázateľný pokles počtu parkujúcich áut v jednotlivých lokalitách. K ďalším výhodám regulovaného parkovania patrí nastavenie jasných pravidiel, zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom v meste, využívanie existujúcich garáží, ktoré dnes slúžia ako sklady, zmena dopravných návykov, vyznačenie a budovanie legálnych parkovacích miest či odstránenie vrakov z verejných priestranstiev. Najlacnejšiu rezidentskú kartu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne, pričom za prvé vozidlo pôjde o poplatok 20 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí ale majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur/rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Banskej Bystrici, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne si budú môcť, rovnako ako v iných mestách, zakúpiť iba najdrahšiu rezidentskú kartu, a to v sume 300 eur za vozidlo na rok. Práve toto je jeden z  kľúčových nástrojov ako motivovať ľudí, aby sa prihlásili v meste, kde žijú a využívajú verejné služby, na trvalý pobyt. Mesto Banská Bystrica vďaka tomu získa viac financií zo štátneho rozpočtu, keďže podielové dane sa samosprávam prideľujú na základe počtu obyvateľov.

V týchto dňoch sme začali aj so stavebnými prácami súvisiacimi so zriadením rezidentských zón. V Podlaviciach osádzame zatrávňovacie panely, ktoré nahradia nespevnené plochy využívané na parkovanie. Vďaka tomu vzniknú oficiálne parkovacie miesta. Na Uhlisku dôjde k výrazným zmenám organizácie dopravy a  viaceré ulice budú zjednosmernené. Zároveň sa zrealizuje komplexná obnova vozovky ulice Na Uhlisku, stavebné úpravy na Viestovej ulici a lokálne vysprávky tam, kde je to nevyhnutné. Cez letné prázdniny zároveň pristúpime k realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia tak, aby boli tieto lokality pripravené na zaregulovanie od 1. septembra 2024,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta.

Poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest, resp. rekonštrukcie ciest a chodníkov. Kontrolu dodržiavania pravidiel budú vykonávať príslušníci mestskej polície priamo v zavedených rezidentských zónach, pričom pre vyššiu efektívnosť mesto plánuje zakúpiť aj skenovacie vozidlo.

Ako bude možné získať parkovaciu kartu?

O rezidentskú parkovaciu kartu bude možné požiadať od polovice júla 2024. Mesto pripravilo aj webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.banskabystrica.sk), cez ktorú si obyvatelia rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založia konto občana a následne vybavia všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Možnosť získať rezidentskú parkovaciu kartu bude aj v Klientskom centre MsÚ, pričom rezidentská parkovacia karta bude vydaná len žiadateľovi, ktorý nemá v deň podania žiadosti o vydanie parkovacej karty evidovaný nedoplatok voči mestu.

Pred spustením nových rezidentských zón plánujeme počas augusta 2024 organizovať asistovanú registráciu v základných školách priamo v mestských častiach, ktorých sa to týka, aby sme to obyvateľom čo najviac uľahčili. O konkrétnych termínoch budeme ešte informovať,“ dopĺňa Gajdošík.

Odpovede na najčastejšie otázky sú dostupné TU.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora