Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie pre seniorov Jeseň

Zariadenie pre seniorov JESEŇ je zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity. Je osobitnou organizačnou jednotkou mesta. Do prevádzky bol daný v decembri 1997.

Počas existencie tohto zariadenia boli poskytované služby prispôsobované potrebám obyvateľov a verejnosti.

V súčasnosti je Zariadenie pre seniorov JESEŇ akýmsi ,,centrom sociálnych služieb“, v ktorom sa poskytujú viaceré druhy sociálnych služieb (pobytové aj terénne). Je situovaný v 5 nadzemných (NP) podlažiach + nadstavba.

Medzi pobytové služby patrí:

Zariadenie pre seniorov, v ktorom sa poskytuje sociálna služba:

– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Kapacita zariadenia pre seniorov je spolu 81 miest

Zariadenie pre seniorov JESEŇ je situovaný na 5 nadzemných podlažiach v 3 typoch obytných jednotiek.

Veľkosť obytných jednotiek:

I. typ = 17,691 m2

II. typ = 14,044 m2

III. typ = 23,803 m2

Niektoré obytné jednotky majú balkón.

Obytná jednotka pozostáva:

 • predsieň, kde sa nachádza kuchynský kút s drezom a dvojplatničkou, samostatné umývadlo
 • samostatné WC
 • izba, ktorá je vybavená ( válenda / nemocničná posteľ, koberec, stôl a dve stoličky, botník, skriňová zostava – veľká šatníková skriňa, presklenná skriňa, a pod., chladnička, stolová lampa, smetný kôš, záclona, deka, posteľná súprava – vankúš a paplón, žalúzie)

Občan si pri nástupe do zariadenia prinesie osobné veci (oblečenie, hygienické potreby ), vybavenie kuchynského kúta a ďalšie veci ako TV, rádio, dekoračné predmety,…..

V zariadení pre seniorov sa poskytujú základné služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie (úschova cenných vecí a záujmová činnosť)

Obyvatelia Zariadenia pre seniorov Jeseň môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:

 • kaderníctvo
 • rehabilitácia
 • práčovňa
 • požičiavanie kompenzačných pomôcok
 • prepravná služba

Agendy

Galéria

Prílohy na stiahnutie