Sociálna pomoc

Terénne sociálne služby poskytované mestom

Agentúra sociálnych služieb – poskytuje terénne a ambulantné sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. Sú určené všetkým, ktorí potrebujú určitú pomoc s cieľom žiť vo svojom domácom prostredí.

Poskytované sociálne služby:

  • jedáleň
  • monitorovania a signalizácia potreby pomoci
  • odľahčovacia
  • opatrovateľská
  • pomoc pri starostlivosti o dieťa
  • požičiavanie pomôcok
  • prepravná
  • práčovňa sa poskytuje v Zariadení pre seniorov Jeseň

Poskytované iné činnosti:

  • regeneračno – rekondičné služby za účelom zvyšovania kvality života občanov.

Cieľom poskytovaných služieb a iných činností je podpora pre tým, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, pomoc inej osoby pri každodenných úkonoch, podávanie pravidelnej stravy, spoločnosť, aktivity, kontakt s inými ľuďmi a vyplniť voľný čas, či pomoc pri narodení troch detí súčasne.

Prílohy na stiahnutie