Aktuality

Zrekonštruovaná MŠ Šalgotarjánska otvorila svoje brány pre malých škôlkarov, tešiť sa môžu aj na saunu

MŠ Šalgotarjánska

Dnes, 1. júna 2023 – symbolicky na Medzinárodný deň detí, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde. Komplexná obnova, ktorej cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť budovy a rozšíriť kapacity, sa začala v apríli minulého roka. Výsledkom je 12 nových miest, ale aj moderné a kvalitné školské zariadenie, ktoré plnohodnotne slúži deťom, pedagógom, ale aj ostatným zamestnancom.

V prvej etape sa stavebné práce zameriavali na zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšenie schopnosti reakcie na ne. Druhá etapa sa týkala zväčšenia tried, rozšírenia kapacít, ako aj vytvorenia nových šatní a spŕch. Samospráva bola úspešná pri získaní grantov v dvoch projektoch (Európsky hospodársky priestor v programe SK Klíma a Integrovaný regionálny operačný program), vďaka čomu sa podarilo výrazne ušetriť financie v mestskom rozpočte. Celková suma obnovy je 1,3 mil. eur s DPH, pričom spoluúčasť mesta sa pohybuje vo výške zhruba 290 tis. eur.

„Detičky sa vrátili do priestorov, ktoré vyzerajú po roku na nepoznanie. Bolo to ťažké obdobie, pretože počas rekonštrukcie museli navštevovať náhradnú škôlku, čo bolo náročné nielen z časového hľadiska. Chcem sa preto poďakovať celému pedagogickému i nepedagogickému zboru, ale aj rodičom, ktorí boli trpezliví. Som však presvedčený, že konečný výsledok stojí za to. Každé dieťa v Banskej Bystrici má v materskej škole svoje miesto, a z toho mám ako primátor mesta úprimnú radosť,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie bolo zateplenie budovy, výmena strechy či svietidiel. Taktiež išlo o osadenie nového bleskozvodu, ale aj merania a regulácie pre vykurovanie, vetranie a zber prevádzkových dát. Súčasne sa vymenili obklady, stierky, vnútorné dvere a zdravotechnické zariadenie. Škôlka sa tiež dočkala novej kanalizácie, elektroinštalácie v celom rozsahu a nadštandardom je tiež infrasauna. Areál školy bol doplnený o dve dažďové záhrady, prekrytie detských pieskovísk a zároveň v ňom boli  vysadené stromy i ostatná zeleň.

„Som veľmi rada, že po roku sme v tento významný deň dokázali otvoriť našu škôlku. Chcem sa poďakovať všetkým za maximálnu súčinnosť a spoluprácu. Vďaka patrí ľuďom z mestského úradu, odborníkom z externého prostredia, ktorí na projekte pracovali, ale aj nášmu úžasnému kolektívu. To, že je materská škola po 50 rokoch komplexne zrekonštruovaná zvnútra i zvonku, je veľmi dobrá správa. Dúfam, že ju budú využívať ešte mnohé ďalšie generácie. My spravíme všetko, čo je v našich silách, aby deti boli šťastné, spokojné a chodili k nám s radosťou,“ dodáva Ľubica Dobrotová, riaditeľka Materskej školy Šalgotarjánska.

Kapacita MŠ Šalgotarjánska, so šiestimi triedami, sa od 1. septembra 2023 navýši z pôvodných 126 na 138 miest. Mesto Banská Bystrica investovalo v posledných rokoch do obnovy škôlok takmer 10 mil. eur, pričom väčšinu financií získalo z eurofondov. Celkovo sa podarilo rozšíriť ich kapacitu o viac ako 300 miest. Samospráva si uvedomuje nevyhnutnú obnovu ďalších školských zariadení, preto bude aj v budúcnosti pripravovať ďalšie projekty zamerané na vytváranie komfortnejších, modernejších a krajších priestorov pre najmenších Banskobystričanov.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria