Aktuality

Samospráva pripravuje verejnú diskusiu zameranú na zmenu klímy

Zmena klímy

Zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny prostredníctvom efektívnych opatrení je nevyhnutným krokom každej samosprávy. Jedným z pozitívnych príkladov v Banskej Bystrici je revitalizácia vnútrobloku na Fončorde. Súčasťou obnoveného areálu je, napríklad, retenčná nádrž s objemom takmer 90 metrov kubických, ktorá zachytáva dažďovú vodu z priľahlých parkovísk. Víziou mesta je podobné vodozádržné opatrenia realizovať aj v rámci Zelených sídlisk. Momentálne prebieha predstavenie urbanisticko-krajinárskych štúdií pre jednotlivé lokality. Kľúčový je však aj projekt Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ktorý implementujeme od roku 2021. Jeho súčasťou je, okrem iného, tvorba klimatickej stratégie a akčného plánu. S cieľom zapojiť obyvateľov do procesu tvorby, robiť intenzívnejšiu osvetu a aktivizovať komunity, organizuje samospráva 30. marca 2023 v 365.labb diskusiu, na ktorej bude verejnosti predstavený proces tvorby a prvé dve časti Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy.

Cieľom strategického dokumentu je stanoviť a naplánovať vhodné opatrenia vedúce k udržateľnej kvalite životného prostredia v súvislosti s nepriaznivými dopadmi zmeny klímy. Okrem samotnej klimatickej stratégie jeho implementácia prinesie aj priamu úsporu CO2 a adaptačné opatrenia budovaním prvkov zelenej (zeleň) a modrej (voda) infraštruktúry.

„V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pracujeme na dokumente, ktorý bude predstavovať návod, ako sa budeme adaptovať a chrániť. Nároky na zvládnutie klimatickej krízy neustále rastú, preto je viac než potrebné, aby sme sa o nich rozprávali. Som presvedčený, že riešenia by sme mali hľadať spoločne. Aj preto sme si pre Banskobystričanov a Banskobystričanky pripravili stretnutie, na ktorom budeme diskutovať o jednom z najväčších globálnych environmentálnych problémov súčasnej spoločnosti. Zároveň im dáme možnosť zapojiť sa do tvorby Akčného plánu. Všetkých srdečne pozývam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

O tom, čo je zmena klímy, ako je na ňu samospráva pripravená, ale aj to, akým spôsobom možno zmierniť jej dopady, porozpráva klimatológ prof. Milan Lapin. K dispozícii budú tiež zástupcovia odborných útvarov mestského úradu, ako aj spracovatelia Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica. Diskusia sa uskutoční v predposledný marcový deň od 16:30 h. v priestoroch 365.labb na Lazovnej ulici 5 v Banskej Bystrici.

Akčný plán bude pre Banskú Bystricu akýmsi vodítkom, ako v najbližšom období previesť naše mesto, čo najmenšími negatívnymi dopadmi zmeny klímy na obyvateľov a infraštruktúru. Súčasťou dokumentu budú nielen analýzy zraniteľnosti a možných dopadov zmeny klímy na životné prostredie v meste, ale hlavne návrhy opatrení a projektov, ktoré musíme vykonať tak, aby boli vplyvy čo najmenšie a vedeli sme sa im prispôsobiť,dopĺňa Martin Lakanda, vedúci Oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy MsÚ v Banskej Bystrici.

Momentálne prebieha príprava dokumentu, pričom jeho analytické časti sú už zverejnené na webovej stránke mesta, konkrétne na odkaze: https://www.banskabystrica.sk/APMA/. Svoje návrhy a pripomienky môžu posielať obyvatelia na e-mailovú adresu: APMABanskaBystrica@gmail.com.

Akčný plán je realizovaný v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Mitigáciou (zmiernenie, zoslabenie) rozumieme antropogénne intervencie na zníženie zdrojov, alebo zväčšenie záchytov skleníkových plynov.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria