Terénne sociálne služby poskytované mestom

Rehabilitačné služby Jeseň

Rehabilitácia sa stará o človeka a o jeho zdravie.

Rehabilitácia predstavuje komplex opatrení (zdravotníckych, sociálnych, ekonomických, pracovných, psychologických a pedagogických), ktorých cieľom je optimálne a čo najrýchlejšie zaradiť človeka postihnutého bolesťou pohybového aparátu, chorobou alebo úrazom do plnohodnotného života.

V súčasnej dobe sa dostáva do popredia záujmu starostlivosť o svoje zdravie a zdravý životný štýl . Preto Vám ponúkame na našich rehabilitačných oddeleniach rehabilitačné poradenstvo a rehabilitáciu, ktorej najvýznamnejšou časťou je fyzikálna terapia a liečebná telesná výchova. Rehabilitačné pracovníčky a masér Vám radi pomôžu zvládnuť Vaše zdravotné problémy.

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV JESEŇ VÁM PONÚKA:

 • Klasická masáž celotelová
 • Klasická masáž čiastočná
 • reflexná masáž
 • Podvodná masáž
 • Vírivá vaňa DKK
 • Vírivá vaňa HKK
 • Perličkový kúpeľ nôh
 • Parafín (lavaterm)
 • TENS prúdy
 • BIO lampa
 • Ultrazvuk
 • Elektrický masážny prístroj
 • Individuálna LTV (30 min)
 • Skupinová LTV (30 min)
 • Bicykel, steper, vodná posteľ

REHABILITAČNÚ SLUŽBU V TERÉNE

Ponúkame Vám rehabilitačnú činnosť v teréne, znamená to v domácnosti klienta. Vieme Vám poradiť, pomôcť a naučiť Vás a Vášho blízkeho samostatne cvičiť a vykonávať samostatne bežné denné činnosti, ktoré sám nezvládate.

Viac informácií na tel. čísle : 048/41 34 008 alebo 048/ 4330 777 alebo 0800 14 15 14 (bezplatná linka).

Galéria