Agendy

Regeneračno-rekondičné služby v domácnosti – Občan

Mesto Banská Bystrica môže občanovi mesta Banská Bystrica poskytovať regeneračno-rekondičné služby v domácnosti na základe odporúčania odborného lekára.

Žiadateľovi môže byť poskytovaná individuálna telesná výchova alebo klasická masáž tela v rozsahu jeden resp. dvakrát týždenne podľa vzájomnej dohody.

 

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou