Tlačové správy

Dobrovoľné komunitné cielené testovanie – odpovede na najčastejšie otázky, odporúčania

13. januára 2021

14. január 2021, 16:00 hod.: O dobrovoľné komunitné testovanie je záujem  Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom organizuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  dobrovoľné komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta […]

Vedenie mesta spolu s odborníkmi navrhuje komunitné testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce

11. januára 2021

Mesto Banská Bystrica spolu s odborníkmi pozorne sleduje situáciu súvisiacu so šírením pandémie koronavírusu na dennej báze, a na základe relevantných údajov sú následne nastavované ďalšie kroky. Dnes na pôde banskobystrického mestského úradu zasadal krízový štáb v zložení zástupcov vedenia mesta, Rooseveltovej nemocnice, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu v Banskej Bystrici. Všetci sa […]

Situácia súvisiaca so šírením koronavírusu je v okrese Banská Bystrica vážna

9. januára 2021

Situácia so šírením pandémie koronavírusu sa v celom Banskobystrickom kraji a okrese Banská Bystrica zhoršuje zo dňa na deň. Potvrdzujú to nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v našom regióne. Vedenie mesta žiada Vládu SR a hlavného hygienika SR, aby na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne […]

Fungovanie mestských materských škôl, detských jaslí a mestského úradu od 11. januára 2021

8. januára 2021

Dnes zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica, ktorého členovia diskutovali najmä o pomoci osamelým seniorom a fungovaní materských škôl i detských jaslí. Všetci vyzývajú k prísnemu dodržiavaniu nevyhnutných opatrení a rešpektovaniu platných nariadení. Mnohí obyvatelia totiž nerešpektujú zákaz vychádzania platný uznesením Vlády SR od 1. januára 2021 do 24. januára 2021. Pomoc pre osamelých Projekt Osamelý senior, ktorý mesto opätovne […]

Prvých sto zamestnancov mestských zariadení sociálnych služieb a terénnych pracovníkov bude najbližšie dni zaočkovaných proti COVID-19

7. januára 2021

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vďaka profesionálnemu prístupu zamestnancov situácia súvisiaca so šírením pandémie koronavírusu stabilizovaná. Prispieva k tomu najmä pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých pracovníkov i klientov, ako aj dodržiavanie nevyhnutných opatrení. Ďalšou ochranou pred ochorením COVID-19 by malo byť očkovanie, ktorým prejde prvá stovka zamestnancov ZSS už […]

Uhlisko a časť Fončordy už s novým osvetlením

5. januára 2021

Na minuloročnom septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili všetci prítomní poslanci jednomyseľne návrh vedenia mesta, využiť návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške cca 1,9 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu nevyhovujúceho verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Plánované stavebné práce, s ktorými začal zmluvný partner mesta, spoločnosť PROGRES-HL v polovici októbra, už boli […]

Fungovanie mestských materských škôl, detských jaslí a mestského úradu od 4. januára 2021

2. januára 2021

Dnes, 2. januára 2021 zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Samospráva citlivo vníma aktuálne obdobie a pozorne sleduje nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19. Mesto zároveň rešpektuje aj všetky požiadavky rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti aj v súčasnom období mohli naďalej navštevovať mestské škôlky a detské jasle. Na základe rozhodnutia ministra školstva […]

Držiteľov dopravnej karty sa zmena cestovného nedotkne vôbec

28. decembra 2020

Od 1. januára 2021 sa mení cenník cestovného MHD Banská Bystrica. Držiteľov dopravnej karty sa táto zmena nedotkne vôbec. Cestujúci, ktorí MHD využívajú len sporadicky, majú na výber niekoľko možností úhrady cestovného. Zvýšenie sa dotkne najmä platby v hotovosti, ktorú využíva len približne 8 percent cestujúcich, prevažne návštevníkov mesta. Cena lístka zakúpeného z dopravnej karty pri […]

Poznáme víťazov tohtoročného Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica

28. decembra 2020

Všetci Banskobystričania, a tiež študenti navštevujúci školy v našom meste, sa aj tento rok mohli zapojiť do participatívneho rozpočtu, a podporiť tak dobré nápady a úsilie predkladateľov. Minimálne jednému, maximálne však štyrom projektom, mohli odovzdať svoj hlas do 21. decembra 2020 do 12:00 hod.  Následne boli hlasy sčítané a suma 40 000 eur, ktorá je na tento účel vyčlenená v rozpočte mesta, […]

Vďaka rozšíreniu riadiaceho strediska MsP pribudli aj nové pracovné miesta

22. decembra 2020

Mestský kamerový systém začal pracovať v novom režime. So zavedením a skvalitnením ovládacích prvkov pribudli na pracovisku banskobystrickej mestskej polície ďalšie štyri monitory. Spolu s rozšírením riadiaceho strediska kamerového systému mesta boli zároveň vytvorené aj nové pracovné miesta. Hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách v Banskej Bystrici. Samotné riadiace stredisko kamerového systému mesta  je chráneným pracoviskom, […]

Na Dračom dychu si pochutnajú ľudia bez domova aj tento rok

21. decembra 2020

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým Slovenským Červeným krížom pripraví pre ľudí bez domova na Štedrý deň tradičnú vianočnú kapustnicu Dračí dych. Pred tým, než si klienti nocľahárne Večierka doprajú toto vianočné jedlo, budú pretestovaní na prítomnosť ochorenia COVID-19.   Podľa vedúceho Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici, Karola Langsteina, má podávanie tradičnej kapustnice […]

MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu

18. decembra 2020

Dnes došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.  Keďže prvotné ponuky oboch […]

Pred Vianocami spúšťame Krízové call centrum Osamelý senior

17. decembra 2020

Mesto Banská Bystrica chce aj pred Vianocami a počas sviatkov pomôcť osamelým seniorom nad 65 rokov, ľuďom v karanténe, ktorým nemá kto pomôcť či osobám so zdravotným znevýhodnením bez pomoci najbližších rodinných príslušníkov. Reaguje tak na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením pandémie koronavírusu.  Zamestnanci banskobystrického mestského úradu v spolupráci s dobrovoľníkmi takýmto osobám podľa záujmu […]

Od 15. júla sa nám podarilo zo sídlisk odstrániť 170 dlhodobo stojacich vozidiel

17. decembra 2020

V polovici júla začalo platiť aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva začala riešiť aj problém s dlhodobo stojacimi vozidlami (DSV). Mesto tým chcelo docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné automobily z jednotlivých mestských častí odstránili, nepoškodzovali verejnú zeleň a nezaberali parkovacie miesta aktívnym motoristom. Dobrá správa je, že za štyri mesiace sa banskobystrickej mestskej […]

Stavebné práce zvýšia bezpečnosť peších v Rudlovej

16. decembra 2020

Na podnet Rudlovčanov mesto zrealizovalo stavebné práce zamerané na úpravu križovatky na Rudlovskej ceste s ulicou Kapitána Jaroša. Vybudovanie deliaceho ostrovčeka, chodníka a priechodov pre chodcov by malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zamedzeniu dopravných kolízií. Na realizáciu dopravných opatrení v Rudlovej vyčlenila samospráva približne 30 000 eur. V prvej fáze boli na jeseň v mestskej časti Rudlová osadené nové spomaľovacie […]

Organizačný tím EYOF 2022: Sme pripravení zorganizovať najväčšie multišportové podujatie v histórii Slovenska

15. decembra 2020

Organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 môže naplno pokračovať v prípravách. Po niekoľkomesačných rokovaniach vedenia mesta s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva SR, Útvarom hodnoty za peniaze či po poslaneckom prieskume, Vláda SR definitívne potvrdila vyčlenenie dotácie vo výške 12 mil. eur na organizáciu EYOF a ďalšie financie do dobudovania športovej infraštruktúry. Potvrdila […]

Počet pozitívne testovaných na COVID-19 v okrese Banská Bystrica stále stúpa, rušia sa podujatia aj Primátorský punč

14. decembra 2020

Podľa štatistík banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo počas celého obdobia pandémie koronavírusu v Banskobystrickom samosprávnom kraji k 10. decembru evidovaných 13 106 prípadov, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Banská Bystrica (529 prípadov), nasleduje Zvolen (311), Žiar nad Hronom (246) a Brezno (245). V okrese Banská Bystrica stúpla chorobnosť v  týždni od 7. […]

Primátori Združenia K8 počas online rokovanie otvorili viaceré témy

11. decembra 2020

Včera, 10. decembra 2020, sa uskutočnilo rokovanie Združenia K8, ktorému v súčasnosti predsedá primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Z dôvodu aktuálnej situácie a šírenia koronavírusu diskutovali primátori krajských miest online. K hlavným témam patrilo financovanie územnej samosprávy, čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov v novom programovacom období i aktuálna legislatíva týkajúca sa napr. pripravovaného stavebného zákona. Primátorov K8 v súčasnosti […]