Aktuality

V Barbakáne sme otvorili jedinečnú zážitkovú expozíciu

Zážitková expozícia - Barbakán

V dnešný deň bola pri príležitosti výročia založenia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, ktorá vznikla 16. marca 1495, sprístupnená zážitková expozícia. Predstavuje banícku históriu Banskej Bystrice i okolitých miest a obcí, najmä z čias Medeného hámra. Banskobystričania, ale aj návštevníci iných slovenských či zahraničných miest sa môžu tešiť na virtuálnu realitu, živé obrazy, ale napríklad aj informácie o medi podávané zaujímavým výkladom v slovenskom, nemeckom i anglickom jazyku.

Aktivity smerujúce k vytvoreniu expozície v priestoroch mestského hradu Barbakán začala samospráva podnikať už pred dvoma rokmi. Vďaka Oddeleniu cestovného ruchu MsÚ a Turistickému informačnému centru, sa tak dnes môžu návštevníci preniesť v čase i priestore a objavovať neznáme či dávno zabudnuté udalosti.

„Som veľmi rád, že vďaka nápaditosti a kreativite šikovných ľudí sa môže Banská Bystrica pochváliť jedinečným kultúrno-zážitkovým unikátom. Nadväzuje na spoluprácu s našimi partnermi z Nemecka, Rakúska a Talianska na medzinárodnom projekte Európska fuggerovská cesta. Cieľom je pripomenúť si spoločnú históriu a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tvorbe podieľali. Verím, že aj cestou moderných technológií sa nám podarí pritiahnuť mladšiu generáciu nielen zo Slovenska a vzbudiť v nej záujem o bohaté a krásne dejiny nášho mesta i okolia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prostredníctvom pútavej prehliadky sa môžete vrátiť o 500 rokov späť do čias rozkvetu baníctva. Zároveň dostanete tipy na náučné a turistické chodníky vedúce na miesta, kde sa v minulosti ťažila ruda alebo to, kde žili baníci. Ide napríklad o Španiu Dolinu, Staré Hory, Ľubietovú či Malachov.

„Expozícia využíva moderné technológie – virtuálnu a rozšírenú realitu, dotykové obrazovky, 3D vizualizácie, 360° videoprojekciu a pod. Prostredníctvom pohybovej platformy sa môžete „poprechádzať“ po výrobných priestoroch Medeného hámra a vidieť, ako to vyzeralo a fungovalo v období jeho najväčšej slávy. Dozviete sa aj o vývoji baníctva a banských strojoch, o rôznych predmetoch, ktoré s touto tematikou súvisia a veľa iných zaujímavých informácií,“ dopĺňa Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Časová os s augmentovanou realitou vás prevedie cez expozíciu po jednotlivých etapách baníckej histórie regiónu. Dôležité osobnosti z konkrétnej doby vám porozprávajú o svojom živote, práci, kontaktoch a dejinných súvislostiach, z ktorých vznikol na prelome 15. a 16. storočia najväčší obchodnícky podnik na svete. Zároveň môžete nazrieť do štôlne, kde sa dozviete, akým spôsobom zbohatol najbohatší človek na svete i to, čo znamenala pre ľudí meď, a akým spôsobom ju používali od praveku až po súčasnosť.

„Expozícia nie je múzeom, a ani jeho konkurenciou. Je „ochutnávkou“ toho, čo v ňom môžu návštevníci vidieť a zároveň pozvánkou do okolitých obcí s ich pamiatkami na banícku činnosť i náučné chodníky. Aj takto chceme prispieť k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne,“ hovorí Marta Mlíchová, vedúca Turistického informačného centra v Banskej Bystrici.

Celková výška financií vrátane technického vybavenia, obsahu, rekonštrukčných prác, maľovania či elektroinštalácie dosiahla sumu 135 tisíc eur. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených 91 tisíc eur. Zvyšnú časť investícií poskytli Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

„Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať mestu a kolektívu, ktorý dokázal sprístupniť takúto významnú atraktivitu regiónu. Zážitková forma expozície patrí bezpochyby medzi populárne a obľúbené. Verím, že situácia nám umožní sprostredkovať zážitky aj zahraničným návštevníkom,“ uzatvára Jiří Pěc, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Interaktívna zážitková expozícia v Barbakáne bude otvorená denne od 10:00 do 18:00 h. Pre bližšie informácie a rezerváciu vstupov nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 048/4330 629, alebo na e-mailovej adrese tfze@banskabystrica.sk.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria