Aktuality

Spoločnými silami za krajšie a čistejšie mesto

Za krajšie mesto

Jar sa v meste pod Urpínom už tradične spája s celomestským upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto. V posledných dvoch rokoch bola kvôli epidemickej situácii tradícia obmedzená. Vzhľadom na priaznivý vývoj sa tento rok uskutoční v štandardnom rozsahu tak, ako sme boli pred pandémiou zvyknutí. Prvá zo štyroch etáp odštartuje už tento piatok, 18. marca 2022 upratovaním Fončordy, Podlavíc, Skubína a Suchého vrchu.

Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov. Rovnako aj zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného i komunálneho odpadu zo záhrad. V prípade priaznivého počasia by sa mali jednotlivé etapy zrealizovať ešte pred veľkonočnými sviatkami.

„Som rád, že po tom, ako sme museli posledné dva roky kvôli pandémii koronavírusu dvadsaťročnú tradíciu obľúbeného podujatia prerušiť, sa môžeme tento rok k nemu plnohodnotne vrátiť. Verím, že sa zapojí čo najviac Banskobystričaniek i Banskobystričanov všetkých vekových kategórií a spoločne tak upraceme naše mesto,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V uvedených termínoch zabezpečí mestský úrad do jednotlivých lokalít veľkoobjemové kontajnery. Harmonogram je uverejnený na stránke mesta, ako aj na informačných plagátoch. V prípade ich vývozu, premiestnenia či poskytnutia vriec na odpad je možné kontaktovať každý deň, okrem nedele, pracovníka MsÚ v Banskej Bystrici na telefónnom čísle 0905 940 847.

„Žiadame všetkých obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy ani výruby kríkov či stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy, komunálneho odpadu a čistenie chodníkov. Náradie z dôvodu ostražitosti v dôsledku stále pretrvávajúcej epidemickej situácie zapožičiavané nebude,“ dopĺňa Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici, ktoré akciu organizačne zabezpečuje.

Za krajšie mesto
Za krajšie mesto

I. ETAPA: 18. – 20. marec 2022

Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch
Stredisko ZAaRES Západ, Malachovská cesta 34, telefónne číslo 0903 566 64

 

II. ETAPA: 25. – 27. marec 2022

Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka
Stredisko ZAaRES Východ, Pod Hôrkou 20, telefónne číslo 0903 566 643

 

III. ETAPA: 1. – 3. apríl 2022 

Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar
Stredisko ZAaRES Centrum, Horná 24/A, telefónne číslo 0903 566 641

 

IV. ETAPA: 8. – 10. apríl 2022

Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica
Stredisko ZAaRES Západ, Malachovská cesta 34, telefónne číslo 0903 566 642

 

V prípade nepriaznivých podmienok (dážď, silný vietor, sneženie) bude stanovený náhradný termín, o čom budeme obyvateľov informovať. Ak by mal niekto záujem o odbornú poradenskú činnosť, môže kontaktovať strediská Záhradníckych a rekreačných služieb.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria