Aktuality

Pozývame vás na Potulky mestom do mestského parku

Aktivity k mestskému parku

Mesto Banská Bystrica v procese príprav projektu revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici, ktorý realizuje spolu s partnermi participatívnym spôsobom, organizuje viacero aktivít. Jednou z nich je výzva, aby obyvatelia poskytli prípravnému tímu historické, archívne súkromné alebo zdedené fotografie, kresby či príbehy o vzniku parku a jeho vývojových etapách, ako kedysi fungoval, kto sa v ňom stretával, na čo slúžil, a čo všetko za viac ako 150 rokov od samotného založenia „zažil“. Ďalšou informačno-vzdelávacou aktivitou bude tradičné podujatie Potulky mestom, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 20. marca 2022 o 14:00 hod. práve v mestskom parku. Vítané sú všetky vekové kategórie. Vstup je bezplatný.

Potulky mestom je známe podujatie, ktoré samospráva organizuje už 15 rokov. Témy sa menia každý mesiac a sú venované významným udalostiam, ktoré sa odohrali v meste pod Urpínom, známym banskobystrickým osobnostiam, lokalitám či konkrétnym budovám. Predposlednú marcovú nedeľu sa Potulky mestom zamerajú na mestský park. Spolu so sprievodkyňou Lýdiou Búlikovou objavia všetci návštevníci príjemné zákutia parku a dozvedia sa zaujímavosti o jeho minulosti.

Pôjde o netradičné Potulky mestom, pretože moje rozprávanie o histórii a vzniku parku, udalostiach, ktoré sa v ňom a v blízkom okolí odohrali, chcem orientovať len na približne 30 minút. Následne plánujem urobiť hry pre deti a dospelých zážitkovou formou. Park je na to ako stvorený. Podľa rôznych indícií budú musieť hľadať jednotlivé súčasti parku, ktoré sa v ňom nachádzajú a sú s ním späté od nepamäti. Všetkých srdečne pozývam,“ hovorí Lýdia Bulíková, sprievodkyňa Potulkami mestom.

Prípravný tím participatívneho procesu v projekte revitalizácie mestského parku sa aj prostredníctvom príbehov „Staro-Bystričanov“ dozvedá o minulosti tohto miesta. Málokto vie, že kedysi sa v parku hrávali na malých objaviteľov aj škôlkari z blízkej materskej školy. Učiteľky im zvykli igelitové vrecká s vlastnoručne vyrobenými mini-hračkami ukrývať do záhonov s nízkym porastom, ktoré mali potom hľadať.  Všetky príbehy Banskobystričaniek a Banskobystričanov postupne pribúdajú na tomto odkaze.

Tešíme sa, že skôr narodení Bystričania nám odovzdávajú svoje spomienky, vďaka ktorým môžeme spoznať ducha mestského parku aj z čias minulých. Zároveň sa tešíme, že sa budeme môcť o parku veľa dozvedieť aj prostredníctvom podujatia Potulky mestom. Veríme, že tak získame inšpiratívne informácie, a že sa naladíme na ďalšie participatívne aktivity, ktoré pre obyvateľov v projekte jeho obnovy pripravujeme,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Pripomíname, že ak sa chcete podeliť o zážitky súvisiace s históriou Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici aj vy, posielajte nám ich e-mailom na ic@banskabystrica.sk, poštou na adresu: Informačné centrum, Námestie SNP 1, alebo osobným doručením do Informačného centra v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1.

Pravidelné informácie nájdete na FB Mesto Banská Bystrica, FB Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici a Instagrame mesta Banská Bystrica.

Potulky mestom sú obľúbené prehliadky, ktoré ročne navštívi asi 450 ľudí. Návštevnosť závisí od počasia, no najmä od témy. Navštevujú sa napríklad objekty, ktoré nie sú bežne prístupné, čo vždy priláka viac záujemcov. Medzi účastníkmi sú často známe tváre – ľudia zaujímajúci sa o históriu, ktorí neraz dopĺňajú výklad sprievodcov o zaujímavosti, a tí starší aj o konkrétne zážitky. Posledné roky pribúdajú mladí ľudia, čo ukazuje rastúci záujem o históriu mesta. Miestom stretnutí býva väčšinou centrum Banskej Bystrice, ale podujatie sa uskutočnilo už aj v Starej Sásovej či v Laskomerskej doline.  V roku 2020 zorganizovalo Informačné centrum premiérové cyklopotulky, keď so sprievodcom prešli účastníci od Majera až po Badín po miestach spojených  s pamiatkou na padlých vojakov.

Informačné centrum
Nám. SNP 1
Banská Bystrica
www.banskabystrica.sk

Prílohy na stiahnutie