Aktuality

Začína sa rekonštrukcia okolia zimného štadióna

Areál zimného štadióna

Historicky najväčšia obnova zimného štadióna pokračuje. Po ukončení väčšiny stavebných prác na objektoch oboch hál zimného štadióna, čoskoro začne vysúťažený zhotoviteľ aj s revitalizáciou jeho okolia. Banská Bystrica sa tak po rokoch bude môcť pýšiť nielen moderným športovým stánkom 21. storočia, ale aj bezpečným a komfortným okolím pre návštevníkov športových podujatí i samotných športovcov.

Po ukončení väčšiny prác na prestavbe zimného štadióna sa môže naplno začať s opravou spevnených plôch a okolitého areálu. Od roku 2014, keď bola obnovená severná tribúna popri Hrone a vyasfaltovaný krátky úsek vnútro-areálovej prístupovej cesty pozdĺž severnej časti hlavnej haly, sa do samotného okolia štadióna, s výnimkou lokálnych drobných úprav, neinvestovalo takmer vôbec.

„Som rád, že popri komplexnej rekonštrukcii a modernizácii jedného z najstarších zimných štadiónov na Slovensku, môžeme pristúpiť aj ku kompletnej obnove celého areálu. Už čoskoro sa začne aj s modernizáciou technickej infraštruktúry ako je osvetlenie, ozvučenie a inštalácia veľkoplošných obrazoviek. Banská Bystrica sa tak bude môcť hrdiť reprezentatívnym športovým stánkom, ktorý si ako mesto športu zaslúži,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V rámci projektu ide o prepojenie chodníka pre peších popri Hrone so spevnenými plochami v okolí zimného štadióna. Tie budú v južnej časti areálu tvoriť pochôdzne a vnútro-areálové odstavné plochy zo zámkovej dlažby. V severnej časti bude zatrávňovacia dlažba, terasy a štrkové časti. Okolie budú dopĺňať trávnaté plochy s vysokou i krovitou zeleňou a chýbať nebude ani nový mobiliár či osvetlenie. Práce sa zamerajú aj na oplotenie, kanalizáciu, sadovnícke úpravy a elektroinštaláciu spolu s areálovým osvetlením. Vynovený areál bude disponovať priestorom pre nabíjanie elektrických bicyklov a predprípravou na nabíjaciu stanicu pre elektromobily.

„Zhotoviteľ má na ukončenie stavebných prác 90 dní. Počas realizácie je nevyhnutné počítať s obmedzeným prístupom k zimnému štadiónu, o čom bude verejnosť v predstihu informovaná. Termín odovzdania štadióna do rúk organizátorov Európskeho olympijského festivalu mládeže je naplánovaný na 10. júla 2022,“ dopĺňa Dušan Argaláš, predseda predstavenstva MBB,  a. s.

Predpokladaná hodnota zákazky sa pohybovala vo výške 970 490,29 eur bez DPH. Do súťaže sa zapojilo celkovo osem uchádzačov, pričom sedem z nich splnilo podmienky. Víťazná ponuka bola predložená v sume 598 694,80 eur bez DPH. Včerajším dňom bolo stavenisko odovzdané do rúk zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť VIAKORP, s.r.o. zo Zvolena. Mestská obchodná spoločnosť MBB, a. s. bude zhotovené stavebné práce uhrádzať z vlastných úverových zdrojov, schválených ako doplnkové financovanie komplexnej obnovy štadióna.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria