Tlačové správy

Projekt Pracuj, zmeň svoj život pomôže nezamestnaným získať prácu v oblasti sociálnych služieb

10. decembra 2020

Banská Bystrica podpísala dohodu s banskobystrickým Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí finančného príspevku vo výške 191 000 eur s päťpercentnou spoluúčasťou mesta na realizáciu projektu Pracuj, zmeň svoj život. Vďaka tejto aktivite vytvorí samospráva 20 nových pracovných miest na obdobie deväť mesiacov pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu v oblasti sociálnych služieb.  Na zverejnené pracovné ponuky sa mohli […]

Banská Bystrica vyhlásila výberové konanie na hlavného architekta mesta

9. decembra 2020

Územné plánovanie, urbanizmus, architektúra a manažérske schopnosti. To sú hlavné atribúty, ktoré by mal mať vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta. Banská Bystrica v týchto dňoch vyhlásila výberové konanie na odborníka, ktorý bude okrem iných činností riadiť a kontrolovať územný rozvoj mesta. Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, […]

Zber kuchynského odpadu z domácností začne platiť od 1. januára 2021

9. decembra 2020

Z dôvodu zmeny legislatívy zavádza Banská Bystrica od 1. 1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Na zabezpečenie tejto povinnosti mesto využije už fungujúcu infraštruktúru zberu biologicky rozložiteľného odpadu na svojom území.  Zákon o odpadoch, ktorý stanovil povinnosť mestám a obciam triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zvýši samosprávam najmä náklady na jeho zhodnotenie […]

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2021

8. decembra 2020

Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet na budúci rok vo výške cca 90 mil. eur. Okrem zabezpečenia vitálnych funkcií mesta, počíta vďaka dobrému hospodáreniu samosprávy v uplynulom období aj s čerpaním úveru vo výške 13 mil. eur za výhodných podmienok. V Banskej Bystrici tak v budúcom roku dôjde k rekonštrukcii […]

Druhý stupeň základných škôl pokračuje v dištančnej výučbe

7. decembra 2020

Riaditelia 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa na dnešnej porade dohodli, že základné školy zostanú pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka. Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť  vyučovací proces prezenčnou formou pre piatakov až deviatakov […]

Hlasujte za najlepší projekt v participatívnom rozpočte

4. decembra 2020

Posledný novembrový deň sa z dôvodu koronavírusového obdobia uskutočnila prvá online prezentácia projektových návrhov participatívneho rozpočtu, ktoré tento rok zaslali do obyvatelia Banskej Bystrice do stanoveného termínu. Mesto prijalo spolu 15 projektových návrhov.  Z toho 13 z nich sa už v týchto dňoch uchádza o podporu hlasujúcich.  Svoj hlas môžete odovzdať počas pracovných dní v Klientskom […]

Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna

3. decembra 2020

Dnešný podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o. je začiatkom historicky najväčšej rekonštrukcie oboch hál banskobystrického zimného štadióna v očakávanom konečnom objeme 5,5 mil. eur. Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 […]

Získaný grant vo výške 1,4 mil. eur investujeme aj do komplexnej rekonštrukcie ďalšej škôlky

1. decembra 2020

Tento rok sa samospráve podarilo ukončiť okrem rekonštrukcie MŠ na Ulici 9. mája aj ďalšie dva projekty v MŠ Karpatská a Strážovská na sídlisku Rudlová-Sásová. Zamerané boli na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti budov. Kvalita priestorov a areálov škôlok sa pre deti a personál zmenila k lepšiemu. Dobrá správa je, že obnovy sa dočká aj MŠ na Šalgotarjánskej ulici na […]

V našom meste sa už zvianočnieva

27. novembra 2020

Vianočné trhy v rozsahu, ako ich poznajú Banskobystričania sa tento rok z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu neuskutočnia. Mesto Banská Bystrica však robí všetko preto, aby obyvateľom spríjemnilo predvianočnú atmosféru aspoň drobnými aktivitami. Na Námestí SNP už stojí takmer 20-metrový hlavný symbol Vianoc – vianočný stromček, ktorý čaká na svetelné reťaze, aby mohol svojím ligotom prispieť k sviatočnej atmosfére […]

Stanovisko mesta – tender MHD

26. novembra 2020

Ohradzujeme sa voči nepravdivým a tendenčným vyjadreniam mimoparlamentnej politickej strany SPOLU, ktorej chýbajú základné informácie a fakty k danej téme. Odmietame akékoľvek spochybňovanie tendra na dopravcov MHD v Banskej Bystrici. Pre mesto sú dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá vyhodnocovala splnenie podmienok účasti v tendri, ako aj predložené ponuky.  Jej členmi boli profesor Jozef Gnap zo Žilinskej univerzity v Žiline, inžinier […]

Mesto Banská Bystrica podpísalo Memorandum o spolupráci s kľúčovými partnermi projektu EHMK

25. novembra 2020

Obyvateľov sme začiatkom novembra informovali o intenzívnych prípravách pracovnej skupiny k podaniu prihlášky Banskej Bystrice do projektu Európske hlavné mesto kultúry. Dnes sa na pôde mestského úradu stretlo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica, Univerzity Mateja Bela a Akadémie umení za účelom podpísania Memoranda o spolupráci. Cieľ je jasný – vďaka spoločnému úsiliu získať prestížne ocenenie Európske hlavné […]

Banská Bystrica získala ocenenia Senior Friendly a sTOPa

19. novembra 2020

Mesto Banská Bystrica sa aktuálne môže pochváliť dvomi oceneniami, ktoré v nedávnej dobe získalo. Jedným z nich je plaketa Senior Friendly, ktorá deklaruje, že samospráve záleží na tom, aby sa seniorom žilo v našom meste lepšie a kvalitnejšie.  Zároveň Banská Bystrica získala ocenenie  sTOPa, ktoré potvrdzuje, že patríme k mestám s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. […]

V Banskej Bystrici vás už otestujú aj antigénovým testom

13. novembra 2020

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozširuje od  pondelka 16.11. 2020 na veľkokapacitnom odberovom mieste testovanie na Covid -19 o antigénové.  Odberové miesto na testovanie antigénovými testami zriadila nemocnica z pokynu MZ SR, ktorého cieľom je zabezpečiť dostatočné testovanie obyvateľstva v rámci protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti za účelom riešenia krízovej situácie vyvolanej pandemickým ochorením […]

Mesto pripravuje výstavu, ktorá pripomenie udalosti z Novembra ´89

13. novembra 2020

Od 16. do 30. novembra si budú môcť Banskobystričania a návštevníci mesta pripomenúť obdobie Nežnej revolúcie a udalosti z Novembra 1989. Takmer tridsať nadrozmerných fotografií z archívu TASR bude umiestnených v stojanoch pred Barbakanom na Námestí Š. Moysesa. Už 31 rokov ubehlo odvtedy, čo námestia slovenských a českých miest zaplnili státisíce ľudí. Najprv študenti, ku ktorým sa neskôr pridali ďalší […]

Deň vojnových veteránov v Banskej Bystrici

10. novembra 2020

Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava Banská Bystrica od roku 2013 a padlých vojakov vo vojnových konfliktoch si vždy uctí spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta. Napriek obmedzeným možnostiam a zákazu zhromažďovania sa z dôvodu koronavírusového obdobia, položí tento rok v tichej spomienke primátor Ján Nosko  dňa 11. 11. o 11:11 hod. veniec z vlčích makov a zažne v Monumente na vojnovom […]

Zmluvní partneri mesta sa pripravujú na zimnú údržbu

9. novembra 2020

Obdobie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov sa v Banskej Bystrici  začína 15. novembra. Zmluvní partneri mesta svorne tvrdia, že na zimu sú pripravení, tak po technickej, materiálnej, ako aj personálnej stránke. Tohtoročné sneženie bude aj skúškou pre nového vysúťaženého dodávateľa, ktorý v dôsledku „chodníkovej novely“ prebral 1. apríla zodpovednosť za čistotu a schodnosť všetkých chodníkov v správe mesta. Podľa […]

Plošné testovanie v Banskej Bystrici – 2. kolo

7. novembra 2020

Nedeľa, 8. 11. 2020 9:30 hod.  Všetky odberné miesta sa otvorili načas, nikde sa netvoria rady a všade panuje dobrá nálada. Všetkým vám prajeme peknú nedeľu. Sledujte nás na FB Mesto Banská Bystrica. 11:30 hod.  „Po trojtýždňovej karanténe som prvý deň v práci a môžem povedať, že keď má človek dobrý tím a technológie, tak sa […]

Banská Bystrica je na 2. kolo plošného testovania pripravená

6. novembra 2020

Banská Bystrica je pripravená na druhé kolo plošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré sa uskutoční počas víkendu, 7. a 8. novembra 2020. Odberné miesta budú otvorené od 8:00 hod. do 20:00 hod., pričom na testovaní sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto o to prejaví záujem a má doklad totožnosti. Samospráva pripravila tak, ako počas minulotýždňového testovania […]