Aktuality

Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Bakossovej ulice

Bakossova ulica

Po zimnom období, s príchodom priaznivejšieho počasia, sa do mesta pod Urpínom vrátil aj stavebný ruch. Vysúťažení zhotovitelia už pracujú vo viacerých lokalitách na rekonštrukcii súvislých  úsekov ciest a chodníkov. Okrem prác na Fončorde, obnovy cesty a chodníkov v smere zo Strieborného námestia do Medeného hámra, začína samospráva v týchto dňoch aj s rozsiahlou rekonštrukciou rokmi opotrebovanej Bakossovej ulicie v objeme cca 580 000 eur. Mesto žiada obyvateľov o trpezlivosť a ohľaduplnosť počas vzniknutých dočasných dopravných obmedzení.

Všetky investičné akcie zamerané na dopravnú infraštruktúru sú okrem obnovy povrchov ciest, chodníkov, autobusových zastávok i odvodnenia, zamerané najmä na zvýšenie bezpečnosti v jednotlivých mestských častiach. Súbežne s rekonštrukciou miestnych komunikácií sa na viacerých miestach realizujú aj stavebné úpravy križovatiek, kde často dochádzalo k dopravným kolíziám. Aktuálne sa práce sústreďujú aj na obnovu rokmi opotrebovanej Bakossovej ulice.

Bakossova ulica patrí k dôležitým vstupom do historického centra mesta a dlhé roky sa udržiavala len vďaka lokálnym opravám. Som  rád, že sa nám v týchto dňoch podarilo pristúpiť k jej komplexnej rekonštrukcii a začať so stavebnými prácami, ktoré sa zamerajú aj  na zvýšenie bezpečnosti chodcov a detí z materskej a základnej školy. Verím, že obyvatelia Bakossovej ulice budú trpezliví a zhotoviteľovi sa podarí dodržať harmonogram prác. Som presvedčený, že dočasné zníženie komfortu spoločne zvládneme a už onedlho pribudne v Banskej Bystrici ďalšia zrekonštruovaná ulica,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V rámci kompletnej rekonštrukcie povrchu tohto úseku dôjde aj k obnove odvodnenia cesty a výmene všetkých obrubníkov. Aj v zmysle požiadaviek obyvateľov a skutočnosti, že automobily jazdia Bakossovou ulicou mnohokrát neprimerane,  je zámerom mesta vybudovať tri zvýšené spomaľovacie priechody pre chodcov a ďalšie priechody v zaužívaných peších koridoroch. Upravené budú na bezbariérové s použitím prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. Stavebné úpravy a príslušné dopravné značenie by mali vodičov upozorniť na zníženie rýchlosti a zamedziť im rýchly prejazd.

„Stavebné práce budú pokračovať z Bakossovej ulice smerom do centra mesta. Súčasťou projektu je aj kompletná rekonštrukcia a výmena  dlažby v úseku popred Penzión Kúria, popri tržnici až po Námestie Štefana Moysesa. Poškodenú dlažbu nahradíme novým typom dlažby  pod názvom ARTE staromestská s kotviacimi prvkami a vejárovým uložením, čo má prispieť k jej väčšej odolnosti. Obnovená cesta spolu so zrekonštruovanou tržnicou vytvoria ďalší pekný kút nášho mesta,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Mesto vyzýva obyvateľov, aby boli trpezliví a sledovali prenosné dopravné značenie, ktoré ich bude upozorňovať v jednotlivých úsekoch na dočasné obmedzenia. Zároveň je na mieste ohľaduplnosť voči ľuďom, ktorí na ceste pracujú. Počas niektorých prác nebude možné využívať parkovacie miesta, na ktoré boli rezidenti zvyknutí. Samospráva však so zhotoviteľom komunikuje, aby stavebné práce vykonával presne podľa harmonogramu a jednotlivé úseky uzatváral len na nevyhnutný čas.

Doba trvania: práce by mali byť ukončené do leta 2022
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Cena po verejnom obstarávaní: 575 120 eur
V prípade potreby kontaktujte technický dozor: gabriela.gajdosova.2@banskabystrica.sk alebo napíšte na: primator@banskabystrica.sk

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria