Aktuality

Začal sa nový ročník participatívneho rozpočtu mesta pod Urpínom

Participatívny rozpočet

V utorok, 22. februára 2022 sa v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 uskutočnilo prvé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu, ktorého súčasťou bola aj voľba nových členov koordinačnej rady. Samospráva plánuje tento nástroj participácie skvalitniť a medzi Banskobystričanmi a Banskobystričankami ešte viac spopularizovať. Dosiahnuť to plánuje intenzívnejšou komunikáciou, revíziou štatútu a hľadaním čo najvhodnejšieho spôsobu hlasovania. Obyvatelia už dnes môžu uvažovať nad nápadmi, ktoré by radi zrealizovali v rámci vymedzených tematických skupín.

Prvým bodom stretnutia bola voľba Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu. Záujem naďalej pokračovať v koordinačnej rade (KooR) prejavili štyria pôvodní členovia (Vladimír Ivan, Vladimír Bállek, Miroslav Šimkovič, Michal Valent). Štyria noví záujemcovia sa rozhodli stať súčasťou KooR po prvý raz (Andrea Dolinská, Anton Minárik, Dorotta Líšková, Marián Moravčík). Všetci zúčastnení zároveň súhlasili s vytvorením štyroch tematických skupín. Tie slúžia  ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu s cieľom navzájom si pomôcť a inšpirovať sa.

Ide o skupinu Aktívneho občianstva, komunitného rozvoja a celoživotného vzdelávania, oblasť zameranú na Zeleň v meste a verejné priestranstvá, ďalej Kultúru a kreatívny priemysel, ale aj Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl. Súčasné obdobie je zamerané na zber nápadov od obyvateľov, ktoré budú môcť konzultovať v rámci plánovanej Burzy nápadov v apríli, a s koordinačnou radou na tematických skupinách v máji až júni,“ objasňuje Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Medzi najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní bude prerozdelených 40 000 eur z mestského rozpočtu.  Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10 000 eur. To ale neznamená, že projekt nemôže byť v nižšej hodnote. Participatívny rozpočet sa v tomto roku zameria na zbieranie podnetov od obyvateľov a príprave ich projektových návrhov. Napokon sa uskutoční rozhodovacia fáza a hlasovanie. V budúcom roku 2023 dôjde k realizácii víťazných projektov.

Ak chcú obyvatelia zveľadiť okolie svojich domovov, prispieť pekným nápadom k skvalitneniu verejných priestranstiev, svoje návrhy budú môcť odovzdať do 30. júna 2022. Tie následne posúdia odborné útvary mestského úradu, a prípadne vyzvú predkladateľov na doplnenie. Verejné zvažovanie vyústi do druhého diskusného fóra, ktoré sa uskutoční v októbri 2022. Práve na ňom budú predstavené konkrétne projekty, ktoré zabojujú o hlasy obyvateľov Banskej Bystrice vo verejnom hlasovaní,“ dopĺňa Vladimír Ivan z koordinačnej rady.

Samospráva plánuje posilniť komunikáciu, zlepšiť informačné platformy o participatívnom rozpočte a dostať projekty bližšie k ľuďom. Po rokoch praxe odznieva čoraz častejšie aj požiadavka na otvorenie štatútu participatívneho rozpočtu a vykonanie zmien súvisiacich napr. aj s formou hlasovania. Akejkoľvek zmene celej filozofie participatívneho rozpočtu by mala predchádzať kvalitná diskusia a následne hľadanie zhody  medzi poslancami mestského zastupiteľstva.

Dôležité informácie k participatívnemu rozpočtu sú dostupné na webe: https://utopia.sk/liferay/web/banska-bystrica/domov a FB Participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica.

Štatút Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica je dostupný na: shorturl.at/dAW39

Participatívny rozpočet je súčasťou rozpočtovej politiky mesta Banská Bystrica od roku 2014, keď sa uskutočnil jeho nultý ročník. Ide o angažovanie sa obyvateľov pri prerozdeľovaní časti verejných zdrojov samosprávy. Cieľom participatívneho rozpočtu je demokratické, otvorené a spoločné využívanie financií z mestského rozpočtu pre zlepšenie mesta i komunity.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria