Aktuality

Opäť môžete svoje deti objednávať online na uvítanie do života

Uvítanie detí do života

Od októbra minulého roka bolo kvôli pandémii koronavírusu uvítanie najmenších Banskobystričaniek a Banskobystričanov do života pozastavené. Vďaka zlepšujúcej sa situácii samospráva opätovne spustila online rezervácie. Prvé uvítanie plánuje mesto pripraviť už na budúci týždeň, 12. marca 2022 v historickej radnici.  

Rodičia môžu objednať svoje deti na uvítanie do života prostredníctvom odkazu, ktorý je zverejnený na stránke mesta Banská Bystrica v sekcii Matričný úrad a ohlasovňa pobytu.

Prvé uvítanie by sme chceli usporiadať v sobotu, 12. marca v časoch o 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice. Zatiaľ je možné na konkrétny čas prihlásiť osem detí, s ktorými môže prísť maximálne šesť hostí, aby sme spĺňali aktuálne epidemické podmienky, a priestor bol naplnený na 50 percent,“ hovorí vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu, Marta Čellárová.

Registrovať deti je možné aj na telefónnych číslach 048/4330 720, 048/4330 721 alebo na e-mailovej adrese matrika@banskabystrica.sk. „Veríme, že na uvítanie do života prihlási svoje ratolesti čo najväčší počet rodičov. Ide o prvé slávnostné chvíle malých Banskobystričanov, ktoré majú v našom meste dlhoročnú tradíciu,“ dopĺňa Marta Čellárová.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora