Aktuality

V Banskej Bystrici sa začala rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov

Medený hámor

Oprava ciest a chodníkov, do ktorých sa v posledných troch desaťročiach investovalo len veľmi málo, ostáva pre samosprávu naďalej prioritou. Ešte v novembri minulého roka sa začala obnova najdlhšieho úseku, aký sa kedy v meste opravoval, a to od Moskovskej ulice na Fončorde až pod Lidl na Tajovského ulici. Rekonštrukcia dvojkilometrového úseku v objeme takmer 1,3 milióna eur, by mala byť dokončená do konca mája. Po zimnej prestávke sa začali aj stavebné práce na cestách Lazovná – Bottova i Tajovského – Janka Kráľa a vysúťažený zhotoviteľ zároveň pokračuje s obnovou deviatich autobusových zastávok, kde dochádza často k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy. Banskobystrická regionálna správa ciest obnoví Sládkovičovu ulicu a opravené budú aj mestom prechádzajúce úseky ciest I/59 a I/66 v majetku Slovenskej správy ciest. Celkovo sa tak na území mesta v roku 2022 zrekonštruuje 16 km ciest a 7 km chodníkov. Obyvateľov žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

S príchodom oteplenia pokračujú práce na rozsiahlej rekonštrukcii hlavnej dopravnej tepny, ktorá prechádza mestskou časťou Fončorda. Na takmer dvojkilometrovom úseku od Poľnej ulice, cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, Švermovu až po Lidl na Tajovského ulici, budú zrekonštruované povrchy cesty vrátane výmeny obrubníkov, ako aj všetky priľahlé chodníky a zastávky MHD. Úpravou prejde aj križovatka Nové Kalište, ktorá svojim šírkovým usporiadaním a naklopením bola dôvodom častých dopravných nehôd.

V týchto dňoch je stavebný ruch viditeľný aj na úseku Lazovná – Jána Bottu, ktorý vedie popri areáli bývalej Slovenky. Zhotoviteľ vymieňa obrubníky a zároveň pracuje na výstavbe chodníka pre chodcov i cyklistov, ktorý prepojí Strieborné námestie so sídliskom Severná. V priestore frekventovanej križovatky Medený hámor vznikne nový kruhový objazd, ktorý by mal zvýšiť nielen bezpečnosť, ale aj plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukciou prejde i zjazd z rýchlostnej cesty R1 popri odbočke do Laskomera.

„Som rád, že po období útlmu spôsobeného pandémiou, prichádza oživenie. Výška investícií do dopravnej infraštruktúry sa v tomto roku pohybuje v miliónoch eur. Projekty obnovy rozsiahlych úsekov miestnych komunikácií sme pripravovali komplexne s prihliadnutím na celkovú dopravnú situáciu. V Banskej Bystrici nás čaká veľký pracovný ruch i dopravné obmedzenia, preto chcem  poprosiť  všetkých obyvateľov o trpezlivosť. Som presvedčený, že výsledok bude stáť za to a Banskobystričania i návštevníci budú môcť chodiť a jazdiť po ďalších bezpečnejších chodníkoch a  cestách. Verím, že počasie nám bude priať a rozsiahle opravy sa nám podarí zrealizovať podľa harmonogramu,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.  

Práce sa v týchto dňoch začínajú aj na uliciach Tajovského a Janka Kráľa v okolí mestského parku. V tejto lokalite dôjde k rekonštrukcii cesty a odvodneniu, ako aj k obnove chodníka vedúceho popri Ekonomickej fakulte UMB. Pre zlepšenie dopravy v tejto časti mesta plánuje samospráva zrealizovať aj výstavbu mini okružnej križovatky. Prebudovanie križovatky, kde sa v súčasnosti stráca chodec i motorista,  by sa malo uskutočniť ešte v tomto roku, s maximálnym ohľadom na národnú kultúrnu pamiatku – mestský park nachádzajúci sa v jej blízkosti.

Súčasťou tohtoročných investícií je aj obnova cesty pod Evanjelickým cintorínom na Lazovnej ulici. Stavebné práce budú spočívať v preložení chodníka, ktorý povedie popri rodinných domoch a vybudovaní parkoviska na opačnej strane. Vďaka tomuto kroku sa zvýši počet parkovacích miest, ktoré museli byť v danom úseku často vynechávané pre vjazdy do rodinných domov. Následne bude doplnené nové zvislé a vodorovné dopravné značenie. Práce by mali byť ukončené v máji tohto roka.

Na Bakossovej ulici okrem obnovy asfaltového povrchu a chodníka pribudnú tri spomaľovacie prahy pod priechodmi pre chodcov s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí v okolí základnej a materskej školy. Rekonštrukcia bude pokračovať až na Námestie Štefana Moysesa, kde popri penzióne Kúria a tržnici dôjde ku kompletnej výmene poškodenej dlažby. Tá bude nahradená novým typom dlažby pod názvom ARTE staromestská s kotviacimi prvkami a vejárovým uložením, čo má prispieť k jej väčšej odolnosti. V súčasnosti mesto Banská Bystrica pripravuje aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ciest na Bernolákovej a Poľnej ulici smerom na Malachov.

V rámci všetkých opráv ciest a chodníkov budú zrealizované bezbariérové úpravy nové zastávkové zálivy, nasvietené priechody pre chodcov s umiestnením prvkov pre slabozrakých a nevidiacich. Pri novom vodorovnom dopravnom značení bude použitý studený plast, ktorého trvácnosť je násobne vyššia ako bežne používané farby. Samozrejmosťou je aj použitie samonivelizačných poklopov, ktoré pri prejazde automobilom vodiči takmer nevnímajú,“ objasňuje 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Dňa 25. marca by sa mala začať aj komplexná rekonštrukcia  Sládkovičovej ulice v úseku od križovatky s hypermarketom Tesco, prechádzajúceho cez Kráľovú a Podháj do mestskej časti Kremnička. Cestu III. triedy s priemernou intenzitou dopravy približne 5 500 vozidiel denne, začne rekonštruovať Banskobystrický samosprávny kraj, do ktorého správy úsek patrí. Okrem povrchov prejdú opravou aj zastávky MHD, kanalizačné vpuste, inštalované bude i nové dopravné značenie. Zároveň sa vyrieši aj odvodnenie cesty pri odbočke na Podháj, ktorá býva po silnejších dažďoch opakovane zaplavená. Stavebnými prácami bude vyriešený aj problém nebezpečného priechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza pri obchodnom dome NAY. Rekonštrukciou cesty a jej novým šírkovým usporiadaním sa zvýši komfort a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Slovenská správa ciest (SSC) by mala už 1. marca začať s rekonštrukciou cesty I/59 v časti od predajne Mitsubishi Motors na Jakubskej ceste až po križovatku smerom na Donovaly/Šturec. Ide o obnovu takmer deväťkilometrového úseku, v rámci ktorého sa súbežne opravia chodníky, obrubníky a zároveň vjazdy k priľahlým domom.

V mesiacoch apríl až jún tohto roka bude zároveň SSC realizovať veľkoplošnú opravu štvorkilometrového úseku cesty I/66. S dopravnými obmedzeniami bude treba počítať od napojenia rýchlostnej cesty R1 na Huštáku cez mesto popri Hrone až po predajňu Lion Car na Partizánskej ceste. Národná diaľničná spoločnosť súčasne plánuje pristúpiť k oprave mosta na rýchlostnej ceste R1, ktorý prechádza ponad ulicu J. M. Hurbana, Tajovského a Školskú ulicu.

Obnova v číslach (vysúťažená suma zákaziek):

Moskovská – Tajovského ulica: 1 274 009, 28 € s DPH

Tajovského – Janka Kráľa: 385 605, 24€ s PHD

Lazovná – Jána Bottu: 906 553, 24€ s DPH

Bakossova – Námestie Štefana Moysesa: 575 120,28 € s DPH

Sládkovičova: 810 000, 33 € s DPH

Cesta I/59: 6 326 742, 27 € s DPH

Cesta I/66: 2 636 000 € s DPH

Most R1: 3 920 646,78 eur bez DPH

 

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria