Evidencia žiadateľov o poskytovanie a zabezpečenie sociálnej služby