Kontakt

Všetky informácie o príprave koncepcie, uskutočnených a plánovaných aktivitách a stretnutiach, ako aj o tom, ako sa verejnosť môže do tvorby koncepcie zapojiť sa nachádzajú na webovej stránke mesta a sú pravidelne aktualizované a dopĺňané. Bude nám radosťou, ak sa aktívne zapojíte a tak prispejete k vytvoreniu predpokladov lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry a podmienok, aby kultúra plnila svoje celospoločenské poslanie.

 V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tvormespolu@banskabystrica.sk.

Ing. Jana Očenášová – koordinátorka prípravy koncepcie
Tel.: +421 48 4330 524
E-mail: tvormespolu@banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

#tvormespolu