Kontakt

Všetky informácie o príprave koncepcie, uskutočnených ale aj plánovaných aktivitách a stretnutiach sa nachádzajú na webovej stránke mesta a sú priebežne aktualizované.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tvormespolu@banskabystrica.sk.

Ing. Jana Očenášová – koordinátorka prípravy a implementácie koncepcie
Tel.: +421 48 4330 524
E-mail: tvormespolu@banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica
Slovenská republika

#tvormespolu