Dotazník

Do procesu tvorby koncepcie chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.

Pre konzultáciu k príprave koncepcie so širokou verejnosťou bol od 4. mája do 4. júna 2022 realizovaný dotazníkový prieskum názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Obyvateľom a obyvateľkám boli dotazníky k dispozícii online na webovej stránke mesta ako i v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu a v priestoroch Informačného centra v Radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentami Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry cestovného ruchu bol zber realizovaný aj v teréne. Dozber pre zabezpečenie reprezentatívnej vzorky respondentov sa realizoval do 29. júla 2022.

#tvormespolu