Kultúra

366. Radvanský jarmok

 

 

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov, sa bude konať od 6. do 8. septembra 2024.

Predajné hodiny:

6. september 2024        10:00 – 20:00 h
7. september 2024          9:00 – 20:00 h
8. september 2024          9:00 – 16:00 h

Záujemcovia o účasť na 366. Radvanskom jarmoku:

  1. Vyplnia ONLINE prihlasovací formulár. Vyplnenie online formulára je povinné pre všetkých záujemcov. Po vyplnení a odoslaní je možné tento formulár vytlačiť.
  2. Zašlú vytlačený prihlasovací formulár spolu s povinnými prílohami. Tí záujemcovia, ktorí nemajú možnosť tento formulár vytlačiť, použijú záväznú prihlášku. (Záväzná prihláška pre remeselníkov, Záväzná prihláška pre živnostníkov, Povinné prílohy Čestné vyhlásenie 1, Čestné vyhlásenie 2 )
  3. Uvedené dokumenty je potrebné zaslať v termíne do 31. mája 2024 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

V záväznej prihláške je potrebné skonkretizovať svoje požiadavky na technické zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselníci hradia vo vlastnej réžii. Základné technické podmienky – stánok (do vyčerpania zásob), stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor.

Požiadavky na remeselníkov budú upresnené v čase tesne pred konaním jarmoku. Preto si dovoľujeme požiadať remeselníkov o zvýšenú pozornosť pri príprave na toto podujatie. Dôraz kladieme aj na oblečenie, obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela. Tieto kritériá budú podmienkou pri výbere remeselníkov.

Po prehodnotení doručených prihlášok bude vybraným účastníkom príležitostného trhu  doručené oznámenie so súhlasným stanoviskom mesta v termíne do 31.júla 2024. Jeho prílohu bude tvoriť Organizačný poriadok  pre prípravu a realizáciu Radvanského jarmoku.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: jarmok@banskabystrica.sk.

 

 

 

Predajný a prevádzkový čas pre zariadenia poskytujúce pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie a zábavné atrakcie bude od 5. do 8. septembra 2024.

Predajné hodiny:

5. september 2024        14:00 – 24:00 h
6. september 2024          9:00 – 24:00 h
7. september 2024          9:00 – 24:00 h
8. september 2024          9:00 – 24:00 h

Prevádzkový čas pre zábavné atrakcie:

5. september 2024          9:00 – 24:00 h
6. september 2024          9:00 – 24:00 h
7. september 2024          9:00 – 24:00 h
8. september 2024          9:00 – 24:00 h

Záujemcovia o predaj  na 366. Radvanskom jarmoku:

  1. Vyplnia prihlášku k predaju – Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
  2. Vyplnia prihlášku k predaju – Burčiak a doplnkový sortiment
  3. Vyplnia prihlášku k predaju – Zábavné atrakcie
  4. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať poštou (nie e-mailom) s povinnými prílohami v termíne do 20. júna 2024 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie obchodu a služieb
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

V prípade akýchkoľvek zmien po odoslaní prihlášky (napr. neúčasť, čas príchodu a pod.) je potrebné nahlásiť zmeny emailom na adresu: ivana.fekiacova@banskabystrica.sk , dana.cibulkova@banskabystrica.sk.

Po prehodnotení doručených prihlášok bude vybraným účastníkom príležitostného trhu  doručené oznámenie so súhlasným stanoviskom mesta v termíne do 31.júla 2024. Jeho prílohu bude tvoriť Organizačný poriadok  pre prípravu a realizáciu Radvanského jarmoku.

Galéria