Agendy

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií – Podnikateľ

Predajný a prevádzkový čas pre zariadenia poskytujúce pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie a zábavné atrakcie bude od 5. do 8. septembra 2024.

Predajné hodiny:

5. september 2024        14:00 – 24:00 h
6. september 2024          9:00 – 24:00 h
7. september 2024          9:00 – 24:00 h
8. september 2024          9:00 – 24:00 h

Prevádzkový čas pre zábavné atrakcie:

5. september 2024          9:00 – 24:00 h
6. september 2024          9:00 – 24:00 h
7. september 2024          9:00 – 24:00 h
8. september 2024          9:00 – 24:00 h

Záujemcovia o predaj  na 366. Radvanskom jarmoku:

  1. Vyplnia prihlášku k predaju – Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
  2. Vyplnia prihlášku k predaju – Burčiak a doplnkový sortiment
  3. Vyplnia prihlášku k predaju – Zábavné atrakcie
  4. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať poštou (nie e-mailom) s povinnými prílohami v termíne do 20. júna 2024 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie obchodu a služieb
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica

V prípade akýchkoľvek zmien po odoslaní prihlášky (napr. neúčasť, čas príchodu a pod.) je potrebné nahlásiť zmeny emailom na adresu: ivana.fekiacova@banskabystrica.sk , dana.cibulkova@banskabystrica.sk.

Po prehodnotení doručených prihlášok bude vybraným účastníkom príležitostného trhu  doručené oznámenie so súhlasným stanoviskom mesta v termíne do 31.júla 2024. Jeho prílohu bude tvoriť Organizačný poriadok  pre prípravu a realizáciu Radvanského jarmoku.

Záväzné prihlášky pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií sa nachádzajú nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Informácie