Agendy

Prihláška k účasti na Radvanskom jarmoku pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 365. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Príležitostný trh Radvanský jarmok sa bude konať na verejných priestranstvách mesta Banská Bystrica od 7. do 10. septembra 2023.

Záväzné prihlášky k účasti na 365. Radvanskom jarmoku pre predajcov občerstvenia a doplnkového sortimentu a prevádzkovateľov zábavných atrakcií budú zverejnené v júli 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: eva.chmelikova@banskabystrica.sk.

Informácie

Žiadateľ

  • Podnikateľ
  • Živnostník

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa