Oznamy mesta

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – apríl 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP V1.5
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2021-65
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyhlásene online výzvy pre zber projektových zámerov oprávnených pre financovanie z FST
Oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2021-64
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC214-2020-63
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznámenie o zmene e-mailových adries
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – marec 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP