Oznamy mesta

Publikované
Aktuality IPC BB – január 2021
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka k procesu verejného obstarávania V4.2
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2020-63
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – december 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Často kladené otázky (FAQ)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (12. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – november 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov k výzve IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka k procesu verejného obstarávania V4.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
OZNAM – činnosť IPC počas núdzového stavu SR
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP V1.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – október 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP V3.4
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP