Oznamy mesta

Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP V3.3
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – júl 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (3. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – jún 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Pozvánka na webinár
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva OPLZ-PO6-SC611-2020-1
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (1. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC222-2016-13
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2- SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP