Oznamy mesta

Publikované
Aktuality IPC BB – september 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC214-2020-61
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – august 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP IROP – aktualizácia
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2020-59
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Pozvánka na seminár
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Integrovaný regionálny operačný program verzia 8.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP V3.3
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2020-60
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – júl 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (3. kolo) – Zverejnenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality IPC BB – jún 2020
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)