Oznamy mesta

Publikované
Kontrola výskytu diviakov
Mestská polícia
Publikované
Winter Spartan Sprint Banská Bystrica
Mestská polícia
Publikované
Mestská polícia v Banskej Bystrici príjme nových kolegov do výkonu služby
Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Trojkráľový večerný beh ulicami mesta
Mestská polícia
Publikované
Meteorologické výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Poškodená svetelná reťaz na vianočnom stromčeku
Mestská polícia
Publikované
Kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov
Mestská polícia
Publikované
Napadnutý personál a zákazníci v bare
Mestská polícia
Publikované
Skládka nebezpečného odpadu v priemyselnom parku
Mestská polícia
Publikované
Preventívno bezpečnostná kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov
Mestská polícia
Publikované
Poškodzovanie vozidiel na Mládežníckej
Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Mikulášska návšteva
Mestská polícia
Publikované
Odstraňovanie starých vozidiel z verejných priestranstiev
Mestská polícia
Publikované
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2020.
Referát krízového riadenia
Publikované
Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy od 6. do 8. decembra 2019
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií