Oznamy mesta

Čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého? (aktualizácia)

Opis udalosti / situácie Správanie medveďa Nebezpečenstvo Ako sa správať Koho kontaktovať
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Pozorovanie / náhodné stretnutie
Prirodzené správanie, pasivita, plachosť, útek, Postavenie sa na zadné nohy Minimálne nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Náhodné stretnutie
Prekvapený / vyrušený medveď iba naznačí útok a utečie Minimálne nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchody Nízke nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať a neprovokovať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Medveď spozorovaný v obývanej oblasti, ale už sa na lokalite nezdržuje Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchodyod. Nízke nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom. Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Prítomnosť medveďa v obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, odpadu, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Opakované príchody medveďa do osídlených oblastí. Vyhľadávanie odpadu. Zotrvanie medveďa na mieste. Tolerancia človeka v blízkosti, ignorovanie ľudí v okolí, strata plachosti. Stredné až vysoké nebezpečenstvo blízkeho stretu až kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159
Prítomnosť a bezprostredná blízkosť medveďa pri ľudoch v obývanej oblasti, prítomnosť medvedice s mladými v blízkosti ľudí, zranený medveď, medveď pri odpade, potrave, v budove, medveď zaútočil na človeka. Agresívne správanie, prenasledovanie ľudí, pácha škody alebo útočí. Vysoké nebezpečenstvo priameho kontaktu človeka s medveďom. Veľmi vysoké nebezpečenstvo/ohrozenie alebo už spôsobené škody/zranenia medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. V prípade útoku zostať pasívny, ľahnúť si tvárou k zemi, počkať kým medveď odíde. Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa hnedého.

Ako predísť stretom s medveďom

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás ale všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy. Vyhnúť sa neočakávanému stretu s medveďom pomôže aj schopnosť rozpoznať pobytové znaky a najčastejšiu potravu medveďa. Pri pohybe v lese by sme si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s hojnosťou lesných plodov, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, resp. ak sa pohybujeme proti vetru, pri tečúcej vode a podobne. Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže zvukový prejav (pískanie, tlieskanie, hlasnejší rozhovor), na základe ktorého má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu. Riziko stretnutia s medveďom je menšie, keď sa pohybujeme v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla.

Aby si medvede nezvykli chodiť k chatám, hotelom, turistickým a liečebným zariadeniam, kempingom, či intravilánom obcí a miest v zalesnených oblastiach, je potrebné celý komunálny odpad uschovať tak, aby sa k nim medvede nedostali. Pri všetkých turistických, športových aktivitách a kempovaní je potrebné udržiavať lokality čisté a bez lákadiel. Vhodné je vyčistiť priestor ohniska, nádoby a riady hneď po použití. Pri stanovaní je potrebné vyhnúť sa miestam v blízkosti zvieracích chodníkov, lokalitám s hojnosťou potravy medveďov a výskytom synantropných jedincov. Nevaríme vo vnútri stanu ani v jeho tesnej blízkosti, nenechávame vedľa seba na noc zapáchajúce potraviny (mäsové výrobky, otvorené konzervy a pod.). Taktiež nezanechávame zvyšky z potravín v blízkosti chát ani v okolitej prírode, ale berieme ich so sebou do separovaného zberu. Ovocie pri domoch by malo byť zbierané hneď po dozretí a zhnité kusy čo najskôr odstránené.

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

Stretnúť sa s medveďom nemusí znamenať, že zaútočí. Naše správanie má výrazný vplyv na to, ako bude medveď reagovať. Medvede v poľských Karpatoch reagovali útokom alebo agresívnym prístupom 4x častejšie voči ľuďom, ktorí boli pri stretnutiach „aktívni“ – priblížili sa aby fotografovali, pokúsili sa medveďa odplašiť – v porovnaní s tými, ktorí boli „pasívni“ – sledovali, boli ticho, ustúpili. Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie.

Medvede signalizujú rôzne stupne nepokoja alebo stresu. Niektoré signály sú nenápadné – ako pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a zmena orientácie tela, alebo neprirodzené zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľmi napäté agresívne prejavy patrí slintanie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou a hrdelné zvuky, napríklad rev.

Medveď vztýčen na zadných nohách sa snaží získať lepší prehľad, nie je to agresívna pozícia! Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzickému kontaktu. Napríklad v 91 % prípadoch stretu človeka s medveďom nahlásených do poľovníckej štatistiky od roku 2007 do 2014 k útoku nedošlo.

Ak medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde k fyzickému kontaktu, poprední odborníci odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia.

Za najlepší spôsob ako odohnať útočiaceho alebo hrozivo správajúceho sa medveďa (tým aj zabrániť zraneniu človeka) je považovaný paprikový sprej na medvede. Sprej na medvede by mal mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 m.

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia by sa mali preto aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom v oblastiach s výskytom medveďa hnedého.

Zdroj: https://zasahovytim.sopsr.sk/