Oznamy mesta

Odvoz odpadu v upravenom režime počas Veľkonočných sviatkov

Mesto Banská Bystrica v súčinnosti so zazmluvneným dodávateľom služby bude počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov zabezpečovať odvoz odpadu v upravenom režime. Bez zmeny, teda podľa harmonogramu, bude zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného, objemného, záhradného či kuchynského odpadu na Veľký piatok 29. 03. a v sobotu 30. apríla.

Mesto zároveň informuje, že na Veľkonočný pondelok 01. 04. sa odvoz nevykonáva, pripravený je však náhradný termín 02.04. Zber papiera v bytových domoch z 1100 litrových nádob sa z organizačných a kapacitných dôvodov presúva z utorka 02.04. na stredu 03.04.

Zároveň chceme požiadať všetkých vlastníkov a držiteľov motorových vozidiel, aby vozidlá počas tejto exponovanej doby so zvýšenou tvorbou odpadov a nárokom na parkovanie nebránili zberu odpadov a mesto tak mohlo zabezpečiť bezproblémový zber komunálnych odpadov v plnom rozsahu.