Oznamy mesta

Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Fungovanie Matričného úradu a ohlasovne pobytu od 4. januára 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Klientske centrum MsÚ bude 31.12.2020 zatvorené
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Štatistické zisťovanie rodinných účtov v roku 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o nájomný byt na Internátnej 12, B.Bystrica
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Úradné hodiny Klientskeho centra a Matričného úradu od 27.10.2020
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
COVID 19 – krízové plány ZSS – október 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Zákaznícke centrá StVPS budú pracovať v uzavretom režime
Oddelenie technicko-prevádzkové
Publikované
Sobášne dni na Matričnom úrade Banská Bystrica – rok 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Pozvánka pre verejnosť KPSS mesta B. Bystrica na r. 2021-2027 stretnutie 10. september 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – júl 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva na zasielanie podnetov ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu