Oznamy mesta

Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Pozvánka pre verejnosť KPSS mesta B. Bystrica na r. 2021-2027 stretnutie 10. september 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – júl 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva na zasielanie podnetov ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Úradné hodiny KC
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Objednajte si termín na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu online
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – marec 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Priemerné bežné výdavky a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby v roku 2019
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – február 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – december 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu