Oznamy mesta

Publikované
SODB 2021 – Zisťovanie o využívaní Informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Pošta Banská Bystrica – Oznámenie o zmene hodín pre verejnosť
Kancelária primátora
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Staňte sa náhradníkom na očkovanie_oznam BBSK
Kancelária primátora
Publikované
Na podvodníkov si treba dávať pozor aj pri sčítaní
Kancelária primátora
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Potvrdenie o žití do ČR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Fungovanie Matričného úradu a ohlasovne pobytu od 4. januára 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Klientske centrum MsÚ bude 31.12.2020 zatvorené
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Štatistické zisťovanie rodinných účtov v roku 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o nájomný byt na Internátnej 12, B.Bystrica
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Úradné hodiny Klientskeho centra a Matričného úradu od 27.10.2020
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
COVID 19 – krízové plány ZSS – október 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Zákaznícke centrá StVPS budú pracovať v uzavretom režime
Oddelenie technicko-prevádzkové
Publikované
Sobášne dni na Matričnom úrade Banská Bystrica – rok 2021
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu