Oznamy mesta

Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – marec 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Priemerné bežné výdavky a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby v roku 2019
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – február 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – január 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – december 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – november 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Oddelenie organizačné
Publikované
Sobášne dni na matričnom úrade Banská Bystrica 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – október 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu a poskytnutie bytovej náhrady
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2018
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Kritériá mesta B. Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie