Oznamy mesta

Banskobystričania môžu bezplatne požiadať o kompost do svojich záhrad

 

Zelený odpad, ktorý obyvatelia vytriedia do hnedých nádob určených práve na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, sa mení na kvalitné organické hnojivo. Ide o kompost, ktorý obohacuje pôdu o potrebné živiny. Záujemcovia môžu oň požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy kompostbb@mariuspedersen.sk. Následne si 200 l certifikovaného kompostu, určeného pre jednu domácnosť, môžu po dohode prevziať do vlastných nádob v Zbernom dvore na Zvolenskej ceste v utorky, stredy a štvrtky v čase od 9:00 h. do 17:00 h. Z priestorových dôvodov prosíme o dodržiavanie prideleného termínu, aby sa predišlo hromadnému náporu obyvateľov.

Zodpovedné triedenie bioodpadov sa oplatí, pretože odmenou môže byť práve „čierne zlato“, ktoré je bohaté na organické látky. Živiny z kompostu sa uvoľňujú do pôdy postupne, a vďaka tomu majú rastliny pravidelný prísun živín potrebných na ich rast. Kompost podporuje zakorenenie priesad, stromov či kríkov a zvyšuje ich prijatie až o 50 percent. Zároveň predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť. Aj obyvatelia Banskej Bystrice môžu jeho pravidelným pridávaním do pôdy zvýšiť podiel organických zložiek.

„Kompost je zdrojom dusíka, fosforu, draslíka, horčíka, vápnika a stopových prvkov. Vhodný je na hnojenie záhrad, ovocných sadov, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek či pri zakladaní a pestovaní trávnikov. Pre alkalické hodnoty pH však nie je vhodný na výsadbu a hnojenie kyslomilných rastlín, ako sú čučoriedky, azalky či hortenzie,“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen Slovensko Oliver Šujan.

Materiál privezený na kompostáreň je podrvený a následne, podľa receptúry, namiešaný do zakládok. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosiaty na sitovacom zariadení. Výsledný produkt je podrobovaný chemickým a mikrobiologickým analýzam. Kompost, vyrobený  certifikovaným procesom, vyhovuje technickej norme STN 46 5738 a obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami.

„Výrobou kompostu sa zaoberáme už niekoľko rokov. Jeho výroba a umiestnenie do pôdy je naším príspevkom, ako pomôcť poľnohospodárom v tomto období, ktoré je náročné i pre nich. Hlavnú časť kompostu predávame veľkoodberateľom a maloodberateľom na využitie v poľnohospodárstve, sadovníctve, záhradníctve, krajinotvorbe či úprave a výsadbe verejnej zelene. Musím podotknúť, že nás teší záujem obyvateľov a poľnohospodárov o náš vysokokvalitný kompost. Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodla o používaní kompostu ako organického hnojiva a hotové komposty produkované našou skupinou získali certifikáty vydávané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy,“ dodáva Šujan.

Marius Pedersen, a. s.

Galéria