Aktuality

Všetky aktuality

Banská Bystrica sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry

2. novembra 2020

V meste pod Urpínom už niekoľko mesiacov aktívne pripravujeme podklady k podaniu prihlášky Banskej Bystrice do projektu, ktorého cieľom je zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pracovná skupina je zložená zo zamestnancov mestského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja, Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela a ďalších externých odborníkov. Hlavným koordinátorom projektu EHMK 2026 Banská Bystrica je Richard Kitta, prorektor […]

Stanovisko mesta k celoplošnému testovaniu

2. novembra 2020

Testovanie v Banskej Bystrici prebehlo vďaka zdravotníkom, dobrovoľníkom, administratívnym pracovníkom, vojakom, zamestnancom mestského úradu, mestskej i štátnej polícii, dobrovoľným hasičským zborom, Slovenskému Červenému krížu a disciplíne ľudí bez zásadných komplikácií. Obyvatelia boli trpezliví, za sobotu sa ich prišlo dať otestovať 24 434, pričom pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 234. Zo strany mesta sme zabezpečili všetko, čo sa od nás […]

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU, SOBOTA, NEDEĽA

31. októbra 2020

NEDEĽA, 1. 11. 2020 9:00 hod.  Počas druhého dňa testovania sa takmer všetky odberné miesta v Banskej Bystrici otvorili načas. Hodinové meškanie hlásilo jedine odberné miesto v mestskej časti Šalková, kde je v súčasnosti testovanie už v plnom prúde. V areáli Filozofickej fakulty UMB sme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zriadili mobilnú odbernú jednotku, […]

VÝZVA ZDRAVOTNÍKOM – CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

30. októbra 2020

Zo strany mesta Banská Bystrica je všetko pripravené – odberné miesta, materiálno-technické zabezpečenie, ako aj potrebný počet administratívnych pracovníkov. Armáda nás aj dnes opätovne informovala, že stále nemá dostatočný počet zdravotníkov. Je preto možné, že nebudú otvorené všetky nami vytypované a zriadené odberné miesta. Ak patríte k zdravotníkom a môžete pri celoplošnom testovaní v Banskej Bystrici pomôcť, prosím, nahláste […]

Mesto Banská Bystrica je pripravené zorganizovať celoplošné testovanie

29. októbra 2020

Banská Bystrica je pripravená na celoštátne testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční počas najbližšieho víkendu, v sobotu, 31. októbra a v nedeľu, 1. novembra 2020. Šesťdesiatšesť odberných miest a dve mobilné odberové jednotky (MAPA) budú k dispozícii pre obyvateľov od 7:00 hod. do 22:00 hod. „Môžem skonštatovať, že pracovníci banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva […]

AKTUALIZOVANÉ K 27. 10. ODBERNÉ MIESTA CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V BANSKEJ BYSTRICI

26. októbra 2020

Zo strany Ústredného krízového štábu SR a štátnych orgánov prichádzajú smerom k samosprávam k zabezpečeniu celoplošného testovania neustále nové informácie. Aktuálna zmena spočíva v tom, že testovanie bude realizované len počas jedného víkendu, v dňoch 31. októbra a 1. novembra. Mení sa aj čas testovania, pričom odberné miesta budú k dispozícii pre obyvateľov od 7:00 hod. do 22:00 hod. Keďže každá […]

Mesto hľadá ľudí, ktorí pomôžu pri testovaní obyvateľstva

23. októbra 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR je spojené s mnohými povinnosťami, ktoré musia zabezpečiť všetky slovenské mestá a obce. Aj Banská Bystrica intenzívne pracuje na príprave najväčšej logistickej operácie na Slovensku a v súčasnosti zameriava pozornosť na hľadanie vhodných budov,  v ktorých o týždeň vzniknú odberné miesta. Zároveň zháňa personálne kapacity, preto vyzýva všetkých Banskobystričanov, ktorí sú ochotní […]

Žilinská univerzita začala diagnostikovať mosty na Mládežníckej ulici

21. októbra 2020

Na základe odborných odporúčaní statika pristúpilo mesto Banská Bystrica ešte v júni tohto roka k obmedzeniu dopravy na dvoch starších mostoch na Mládežníckej ulici na Fončorde. Cieľom tohto kroku bolo odľahčiť ich od náporu automobilov do doby, kým nedôjde k potrebnej rekonštrukcii. Počas najbližších dní zrealizuje riešiteľský tím zo Žilinskej univerzity v Žiline podrobnú diagnostiku oboch mostových konštrukcií. Po […]

Rozširujeme kapacity v zariadení sociálnych služieb

19. októbra 2020

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku prechádza postupnou rekonštrukciou. Okrem zariadenia opatrovateľskej služby s týždňovou formou pobytu, ktoré sa nachádza v jednom z pavilónov, tak bude slúžiť aj ako zariadenie pre seniorov. Rozšírením kapacít samospráva vytvorí približne tridsať nových miest pre klientov, ktorí si vyžadujú dlhodobú starostlivosť. Zároveň sa existujúce zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vybavujú kamerami, novým […]

Intenzívne lejaky si vyžiadali prijatie nevyhnutných preventívnych opatrení aj v Banskej Bystrici

14. októbra 2020

15. 10. 2020 Na základnej aktuálnej situácie bude most na Ul. 9. mája otvorený od 10:00 hod. 14. 10. 2020 Dnes zasadala Krajská povodňová komisia a tak isto aj Povodňová komisia mesta Banská Bystrica. Z dôvodu intenzívnych lejakov bolo nutné prijať zo strany správcu vodného toku Hrona, ako aj mesta nevyhnutné opatrenia. „Neprestávajúce zrážky spôsobujú […]

Aký bol Európsky týždeň športu v Banskej Bystrici?

9. októbra 2020

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii samospráva aj počas aktuálneho šiesteho ročníka organizovala a participovala na aktivitách v oblasti športových aktivít pre všetkých. Mapovala, ako v súčasných podmienkach trénujú banskobystrické športové kluby. Prinášame vám  vyjadrenia trénerov  či zástupcov športových kubov: HC´05 Banská Bystrica (dorast) – […]

Mesto získalo na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde viac ako dva milióny eur

9. októbra 2020

Banská Bystrica bola opäť úspešná a oficiálne získala eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov na sídlisku Sásová a Fončorda. Projekt revitalizácie rozsiahlej plochy medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou je po verejnom prerokovaní s obyvateľmi a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by tak už nič nemalo brániť tomu, […]

Monument v Majeri opäť ocenený

8. októbra 2020

Vojnový cintorín v Majeri vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas 1. svetovej vojny. V minulosti do pôvodného areálu zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom a k ďalšiemu zásahu došlo výstavbou objektov v severnej časti cintorína. Tento priestor začal postupne zarastať a časom sa zničili aj náhrobky. Zachovaný […]

Žiadate o dotáciu? Zbystrite pozornosť

7. októbra 2020

Na poslednom zasadnutí MsZ schválili poslanci nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktoré nadobudne účinnosť 15. 10. K hlavným zmenám patrí odbremenenie žiadateľov od administratívnej záťaže, nakoľko všetko potrebné (tlačivo aj prílohy) nájdu na jednom mieste na webovej stránke mesta. Termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácií komisie […]

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

6. októbra 2020

Dnes sa vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnil poslanecký prieskum členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zameraný na pripravenosť športovísk a financovanie projektu EYOF 2022. Napriek tomu, že organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, hovorí aj o časovom […]

Zasadnutie krízového štábu mesta Banská Bystrica, prijaté opatrenia

2. októbra 2020

Dňa 29. septembra 2020 zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica, aby prijal nové opatrenia vyplývajúce z nariadenia Ústredného krízového štábu SR a Hlavného hygienika SR. Situácia v školách a školských zariadeniach Od utorka, 29. septembra sa obnovil výchovno-vzdelávací proces v zatvorenej triede v ZŠ Golianova na Uhlisku.  Druhý stupeň v ZŠ Ďumbierska pokračuje v dištančnej forme vzdelávania. Zatvorená ostáva aj jedna […]

Záver Európskeho týždňa športu patril poďakovaniu Najlepším športovcom mesta Banská Bystrica za rok 2019

30. septembra 2020

V stredu podvečer prijal primátor Ján Nosko v Sobášnej sieni Radnice na Námestí SNP športové kolektívy, osobnosti a športovcov, ktorí skvelými výsledkami úspešne reprezentovali Banskú Bystricu v uplynulom roku. Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, ktorá neumožňuje organizovať podujatia a galavečery v rozsahu ako po uplynulé roky, sa oceneným poďakoval za všetkých Banskobystričanov a odovzdal im pamätnú […]