Aktuality

Zber kuchynského odpadu z domácností začne platiť od 1. januára 2021

Kam patrí kuchynský odpad

Z dôvodu zmeny legislatívy zavádza Banská Bystrica od 1. 1. 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Na zabezpečenie tejto povinnosti mesto využije už fungujúcu infraštruktúru zberu biologicky rozložiteľného odpadu na svojom území.  Zákon o odpadoch, ktorý stanovil povinnosť mestám a obciam triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zvýši samosprávam najmä náklady na jeho zhodnotenie a hygienizáciu.

Kuchynským odpadom rozumieme zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, pečiva a obilnín, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti. Hygienizáciu kuchynského odpadu a čistenie nádob zabezpečí zmluvný partner mesta, ktorý sa v Banskej Bystrici stará o zber komunálneho odpadu.

Banskobystričania sa budú môcť kuchynského odpadu zbaviť prostredníctvom hnedých nádob určených na zber BRO – biologicky rozložiteľného odpadu umiestnených na stojiskách kontajnerov. V zástavbe rodinných domov bude zber kuchynského odpadu prebiehať spoločne do jednej nádoby hnedej, resp. červenej farby so záhradným odpadom. Na sídliskách plánujeme rozmiestniť ďalšie nádoby na tento druh odpadu a zároveň posilniť jeho zber,“ objasňuje Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Zmena zákona o odpadoch, a s tým súvisiaci nárast výdavkov na rozšírenie odpadových nádob i samotný zber a hygienizáciu kuchynského odpadu, sa odzrkadlí na navýšení paušálneho poplatku za komunálny odpad. Navýšenie je aj v dôsledku ďalšej legislatívnej zmeny a zvýšenia sadzby  za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.  Sadzba poplatku za komunálny odpad sa zvýši o 3,65 eur pre obyvateľa na rok, pričom v prepočítaní na deň ide o 0,01 eur.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora