Aktuality

Banská Bystrica vyhlásila výberové konanie na hlavného architekta mesta

Mestský úrad Banská Bystrica

Územné plánovanie, urbanizmus, architektúra a manažérske schopnosti. To sú hlavné atribúty, ktoré by mal mať vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta. Banská Bystrica v týchto dňoch vyhlásila výberové konanie na odborníka, ktorý bude okrem iných činností riadiť a kontrolovať územný rozvoj mesta.

Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, disponovať autorizačným osvedčením SKA, a výhodou je aj odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Hlavný architekt mesta riadi činnosť odboru, je odborný garant pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Zároveň stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelenia územného plánu a oddelenie územného rozvoja mesta a architektúry, ktoré sú pod odbor začlenené. Novoprijatý uchádzač bude kontrolovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, koordinovať rozvoj dopravného systému mesta, aktívne sa podieľať na tvorbe územnoplánovacích dokumentov a pod.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 16. decembra do 15:00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Podrobnejšie info nájdu uchádzači TU.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora