Aktuality

Druhý stupeň základných škôl pokračuje v dištančnej výučbe

Základná škola Banská Bystrica

Riaditelia 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa na dnešnej porade dohodli, že základné školy zostanú pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka. Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť  vyučovací proces prezenčnou formou pre piatakov až deviatakov opätovne spustený. Riaditelia zároveň avizujú, že by nedokázali zabezpečiť súčasne prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania.

V záujme každého je, aby sa žiaci vrátili do školských lavíc čo najskôr. Veríme, že v novom roku budú existovať jasné a zrozumiteľné pravidlá zo strany štátu, pokiaľ ide o otvorenie základných škôl, a po vianočných prázdninách sa budú môcť 8. januára 2021 všetci vrátiť do svojich tried. V prípade prvého stupňa základných škôl, stúpa počet detí a celých tried, ktoré museli zostať z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 v karanténe (aktuálne je v šiestich základných školách sedem tried v karanténe).

Nevyhnutné je zodpovedné správanie sa a dodržiavanie platných nariadení, aby sme si Vianoce užili v zdraví a v pokoji,  a aby sa žiaci v novom roku  mohli vrátiť do škôl.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora