Aktuality

Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna

ZS_BB_Vizualizacia_102020-22s

Dnešný podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s. r. o. je začiatkom historicky najväčšej rekonštrukcie oboch hál banskobystrického zimného štadióna v očakávanom konečnom objeme 5,5 mil. eur. Stavebné práce a potrebné vybavenie budú okrem úverových zdrojov MBB a. s. financované aj vďaka dotácii Vlády SR vo výške 3,35 mil. eur, ktorú poskytla Banskej Bystrici v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Pred poskytnutím dotácie prešiel projekt rekonštrukcie aj posúdením Útvaru hodnoty za peniaze. Modernizáciou najstaršieho zimného štadióna na Slovensku vznikne o niekoľko mesiacov kvalitné športovisko spĺňajúce podmienky a trendy 21. storočia pre tréningovú a zápasovú činnosť hokejovej mládeže i dospelých.

 Výsledky, ktoré dosahujú jednotlivci alebo športové kluby nás zaväzujú k tomu, aby sme šport v našom meste naďalej rozvíjali a vytvárali pre športovcov adekvátne prostredie. Veľmi ma teší, že nemalá investícia pomôže zmodernizovať kľúčové športovisko potrebné aj pre organizáciu EYOF 2022. Ďakujeme za podporu bývalej aj súčasnej Vláde SR, osobitne bývalému podpredsedovi Vlády SR Richardovi Rašimu a súčasnému štátnemu tajomníkovi ministerstva financií Ľubošovi Jančíkovi, s ktorým sme intenzívne rokovali, aby sme nastavené procesy získania financií dotiahli do úspešného konca. Urobíme maximum, aby sme vytvorili dôstojné miesto pre potreby a výchovu mladých hokejistov, ale aj trojnásobných hokejových majstrov či krasokorčuliarov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Už začiatkom novembra sa začali práce na dokončení statického zabezpečenia drevenej nosnej konštrukcie haly A a práce spojené  so zavedením kompletnej vzduchotechniky do oboch hál zimného štadióna vrátane priestorov, v ktorých predtým nebola. Vzduchotechnika vytvorí kvalitnejšie klimatické prostredie pre mrazenie ľadu,  zvýši jeho kvalitu a zníži náklady na jeho výrobu. Zároveň sa zabráni vytváraniu kondenzu a oparu vo vnútri štadióna.  Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Obe haly sa dočkajú obnovy nielen vnútorných priestorov, ale aj vonkajších fasád. V hale A dôjde k vybúraniu celej západnej tribúny, tzv. „béčko“, a vytvoreniu novej, s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne. Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Znamená to, že po rekonštrukcii sa budú môcť návštevníci pohybovať po celom štadióne bez toho, aby ho museli opustiť,“ hovorí o zásadných zmenách predseda predstavenstva MBB a. s., Dušan Argaláš.   „V zázemí pod západnou tribúnou pribudnú štyri nové rozľahlé šatne pre mladých hokejistov, nové centrálne sociálne zariadenia, fan shop a športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou i brúsiareň korčúľ,“ dopĺňa Argaláš.

V pláne je výmena celej oblúkovej presklenej východnej fasády, ošetrenie strechy, rekonštrukcia toaliet pri VIP-ke i priestorov rolbárne, inštalácia efektného osvetlenia a ozvučenia, veľkoplošných LED obrazoviek, najmodernejších pružiacich mantinelov, ktoré zvýšia ochranu hokejistov pred zranením a pod. V okolí zimného štadióna budú upravené spevnené plochy.

Chceli sme pristúpiť k architektonickému riešeniu tak, aby to nebola rekonštrukcia typu opravíme-zateplíme, ale chceli sme do toho vniesť aj nový vizuál. Spojiť historické s možnosťou niečoho moderného a nadčasového. Budeme sa tešiť, keď sa to podarí zrealizovať v podobe, ktorú sme pripravili a hlavný vstup bude symbolizovať akýsi vstup do ľadového chrámu, priestoru, kde sa odohrávajú zimné športy,“ dopĺňa autor projektu rekonštrukčných prác Vladimír Hladký.

Mesto si uvedomuje, že stavebná činnosť ovplyvní aj fungovanie hokejových klubov. Preto v návrhu rozpočtu na rok 2021 okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna počíta aj s poskytnutím dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120 000 eur a seniorského hokeja v objeme 150 000 eur.

Verím, že sa vytvorí dobrý tím a podarí sa nám splniť požiadavky a očakávania investora, športovcov a verejnosti. Všetci si uvedomujú, že hokejová sezóna sa začína v septembri. Zmluvný termín je o niečo dlhší, ale dali sme prísľub, že urobíme maximum, aby sa hokejistom umožnilo hrať v tom začiatku ako to všetci očakávajú. Treba si uvedomiť, že ide o rekonštrukciu štadióna, ktorý má už svoje roky a je možné, že sa niečo nájde, čo bude treba riešiť. Verím, že naše skúsenosti z predchádzajúcich rekonštrukcií štadiónov kolegovia zužitkujú,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti INGSTEEL, spol. s. r. o. Juraj Škorvánek.

Na záver dopĺňa poslanec NR SR a MsZ v Banskej Bystrici Igor Kašper: „3,35 mil. EUR odklepla vláda na rekonštrukciu hlavného ako aj tréningového zimného štadióna napriek ťažkej ekonomickej situácií. Ako športovec, poslanec NRSR, ale hlavne Bystričan som šťastný, že sa nám to podarilo presadiť spolu s mojimi kolegami poslancami. Teší ma, že budeme mať konečne reprezentatívny hokejový stánok. Vyše 400 mladých hokejistov bude mať dôstojné podmienky a diváci budú mať svoj komfort. Banskobystričania si to zaslúžia.“

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

Galéria