Aktuality

Stavebné práce zvýšia bezpečnosť peších v Rudlovej

02Rudlová križovatka

Na podnet Rudlovčanov mesto zrealizovalo stavebné práce zamerané na úpravu križovatky na Rudlovskej ceste s ulicou Kapitána Jaroša. Vybudovanie deliaceho ostrovčeka, chodníka a priechodov pre chodcov by malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zamedzeniu dopravných kolízií. Na realizáciu dopravných opatrení v Rudlovej vyčlenila samospráva približne 30 000 eur.

V prvej fáze boli na jeseň v mestskej časti Rudlová osadené nové spomaľovacie prahy. Každoročne pomáhajú ako výstraha pre nedisciplinovaných vodičov, ktorí svojou nezodpovednou jazdou mnohokrát ohrozujú peších.

Hoci spomaľovacie prahy všetci obyvatelia vyžadujú, málokto chce, aby boli osadené pri jeho dome, pretože spôsobujú hluk a otrasy. Tento rok sme sa rozhodli zakúpiť nové špeciálne spomaľovacie vankúše z iného materiálu, ktoré hluk nespôsobujú. Pozitívom je, že môžu byť osadené na ceste aj v zime. Ak dostaneme od obyvateľov Rudlovej pozitívnu spätnú väzbu, v budúcnosti budú takéto spomaľovacie vankúše osadené aj v iných mestských častiach,“ hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Keďže v Rudlovej šírkové parametre cesty nedovoľujú budovanie chodníkov, obyvatelia musia byť obozretní a dbať na zvýšenú bezpečnosť. Aby sme predchádzali kolíznym situáciám, odborné útvary mesta sa začali zaoberať sťaženou dopravnou situáciou aj v tejto mestskej časti.

Obyvatelia Rudlovej roky žiadali vybudovanie priechodu pre chodcov z ulice Kapitána Jaroša cez Rudlovskú cestu. Doteraz to nebolo možné práve z dôvodu chýbajúceho chodníka. Rozhodli sme sa preto v predmetnej križovatke vybudovať chodníky, spevnené plochy, deliaci ostrovček a priechody pre chodcov. Stavebnými úpravami chceme zvýšiť nielen bezpečnosť obyvateľov, ale aj spomaliť autá odbočujúce z hlavnej cesty do Rudlovej,“ dopĺňa Gajdošík.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria