Aktuality

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet na budúci rok vo výške cca 90 mil. eur. Okrem zabezpečenia vitálnych funkcií mesta, počíta vďaka dobrému hospodáreniu samosprávy v uplynulom období aj s čerpaním úveru vo výške 13 mil. eur za výhodných podmienok. V Banskej Bystrici tak v budúcom roku dôjde k rekonštrukcii ciest, mostov, chodníkov, autobusových zastávok, parčíkov i vnútroblokov.  

S tvorbou návrhu rozpočtu začal ekonomický odbor v júli 2020 zberom dát, prvými analýzami príjmov a výdavkov i zapracovaním požiadaviek odborných útvarov. Od septembra nasledovali rokovania s riaditeľmi základných škôl, neziskových organizácií či mestských spoločností. Nevyhnutnou súčasťou pri tvorbe rozpočtu boli  stretnutia s poslancami MsZ, v rámci ktorých sa podrobne diskutovalo na tému nastavenia úverovej a investičnej politiky mesta.

Ďakujem všetkým poslancom, ktorí dnes schválili rozpočet na rok 2021. Treba povedať, že v dôsledku pandémie koronavírusu ideme do ťažkého roka. Avšak vďaka dobrému hospodáreniu v minulom období sa nám podarilo znížiť dlh mesta na historické minimum, preto si dnes môžeme dovoliť čerpať úver a pokračovať v  investičných aktivitách. Zatiaľ čo iné samosprávy rušia svoje plánované zámery, my v nich môžeme zásluhou úspor pokračovať. Vyjednali sme priaznivé podmienky úveru s výhodnými úrokovými sadzbami, čo odzrkadľuje finančné zdravie nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta postavilo rozpočet na hlavnej myšlienke – udržateľnosti. Cieľom je napriek podstatnému výpadku príjmovej časti rozpočtu v podobe podielových daní, nerobiť drastické opatrenia v zmysle rušenia mestských organizácií alebo prepúšťania zamestnancov. Snahou je zabezpečiť prevádzku a vitálne funkcie mesta a zároveň realizovať investičné akcie.

Kombináciou úsporných opatrení a našetrených financií z minulých rokov sme dokázali pokryť všetky zmluvné, prevádzkové a ďalšie nevyhnutné výdavky, povinnosti a základné kompetencie mesta. Investičné zámery, ktoré nie sú kryté z prebytkov minulých rokov alebo z  európskych investičných a štrukturálnych fondov či získaných štátnych dotácií, budú hradené z plánovaného úveru,“ dopĺňa Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru.

Rozpočet počíta s rekonštrukciou miestnych komunikácií a mostov v havarijnom stave, výstavbou parkovísk, revitalizáciou vnútroblokov, autobusových zastávok i realizáciou opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Vysoký objem financií tvoria dotácie pre športové kluby. Mesto zároveň plánuje nadobudnúť objekt Medeného hámra a je v štádiu rokovaní s BBSK o spoločnom odkúpení Domu kultúry.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora